Om

Tillväxtdagen anordnas sedan 2004 av Sparbanken Syds Stiftelse.

Då prisas vinnarna av Årets Tillväxtpris och Nytänkarpris. Vi får också ta del av både nytta och nöje från scenen.

Om Tillväxtdagen

Tillväxtdagen anordnas, sedan 2004, årligen av Sparbanken Syds Stiftelse. Stiftelsens syfte är att möjliggöra satsningar på näringsliv, kultur och samhällsutvecklande ändamål – allt för att stimulera samhällsengagemang samt skapa hållbar tillväxt och utveckling, såväl ekonomiskt och socialt som ekologiskt.

Om Årets Tillväxtpris

Under Tillväxtdagen bjuds lokala företagare och entreprenörer in för att prisa och hylla mottagarna av årets Tillväxtpris. Priset delas ut till näringslivsprojekt som präglas av nytänkande och lokal tillväxtpotential och består av Årets Tillväxtpris samt Årets Nytänkare.

Priserna kan gå till enskilda personer, företag, föreningar eller organisationer. Pristagarna kan bo i eller utanför Sparbanken Syds verksamhetsområde, men aktiviteten för vilken man belönas måste gynna området. Priserna kan även delas ut postumt. Vem som helst kan nominera en potentiell pristagare och de slutliga vinnarna väljs av en jury bestående av representanter för Sparbanken Syd och Ystads Allehanda, näringslivschefer i Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommuner samt Stiftelsens ordförande.

Mediasponsor för Tillväxtdagen är Ystads Allehanda.

Kriterier

Priserna kan gå till enskilda personer, företag, föreningar eller organisationer. Pristagarna kan bo i eller utanför Sparbanken Syds verksamhetsområde, men aktiviteten för vilken man belönas måste gynna området. Priserna kan även delas ut postumt.

För att erhålla Tillväxtpriset

  • Att man på ett aktivt sätt gynnat tillväxten/utvecklingen i bankens verksamhetsområde.
  • Att den positiva påverkan på tillväxten har en varaktighet .
  • Att mottagarna är goda förebilder/utvecklingsmotorer.

För att erhålla priset Årets Nytänkare

  • Att man tänker i nya banor.
  • Att man visar på mod, styrka och kreativitet.
  • Att mottagaren är en god inspiratör och föregångare. 

Vid beslut om pristagare kommer juryn att lägga stor vikt vid frågor som etik, moral, kvalitet och miljö.