Hållbar tillväxt

Det må ha gått lite inflation i begreppet ”hållbarhet”, men detta är inget som egentligen urholkar dess betydelse. Med hållbarhet avses så mycket mer än bara en omtanke om naturen och miljön och ekologisk produktion. Här ryms också en långsiktighet vad gäller mänskliga resurser, personal och medarbetare samt starkt och hängivet ansvar för ekonomi och finanser samt ett genomgripande engagemang vad gäller jämställdhet, arbetsrätt och mänskliga rättigheter i allmänhet.

I det dagliga arbetet

Vi vill lyfta fram företagare eller entreprenörer som lever efter dessa ledord. Som varje dag, i sin verksamhet, arbetar för hållbarhet, som inte kompromissar med resurser för att nå snabb vinning, som värnar om sina anställda och – i varje detalj – arbetar långsiktigt och med miljö och moral i främsta rummet.

Lokal och global nivå

Sparbanken Syds Stiftelse kommer, i sin urvalsprocess, att ta hänsyn till lokal såväl som global påverkan samt de nominerade projektens nivå av nytänkande och tillväxtpotential.

Sparbanken Syd och den gula tråden

Sparbanken Syd är Sveriges äldsta äkta sparbank. I snart 200 år har vi verkat på den skånska bankmarknaden och även om mycket har förändrats sedan starten 1827 är vår grundidé densamma.

Vi har inga aktieägare som kräver vinstmaximeringar och utdelningar. Istället kan vi använda våra pengar till att göra saker som är bra för samhället där vi bor och verkar. För vi tror att det är med hållbar tillväxt i tankarna som vi kommer att kunna vara en kvalificerad partner till både privatpersoner och företag i många år framöver.

Sparbanken Syd är en helt självständig bank. Det innebär att vi är fria att erbjuda de produkter och tjänster som vi tycker är bra för våra kunder utan att behöva ta hänsyn till enskilda ägarintressen.  

För andra banker är denna region en liten del av världen, men för Sparbanken Syd betyder den allt. Vi ser det som avgörande att medverka till regionens tillväxt. Kortsiktigt och långsiktigt. Vi hyllar innovation och förmågan att kavla upp ärmarna och få saker uträttade och vårt mål är tydligt. Vi ska fortsätta att utveckla vår region, vår bank och våra erbjudanden tillsammans med våra kunder – för våra kunders bästa. Det är Sparbanken Syds gula tråd.