Stipendier

Universitets- och högskolestipendier
Fakta utbetalning av beviljat stipendium

Rekvisitionsblankett
Stipendiet sätts in på ett konto i Sparbanken Syd.

Om studierna inte påbörjas

Stipendium som inte rekvireras sex månader efter beslut, betalas inte ut.

Slutredovisning

Två månader efter genomförd studieperiod ska en skriftlig redogörelse skickas till oss.
Till slutredovisning för stipendiemottagare

Eventuell återbetalning av utbetalda stipendier 
  • Studier som inte startats inom angiven tid.
  • Stipendiet har inte använts till avsett ändamål.
  • Studierna har inte fullföljts.
  • Om slutredovisning ej mottagits.
Behandling av personuppgifter och publicering

Då du skickar en ansökan till Sparbanken Syds stiftelse registreras dina personuppgifter i vårt online baserade ansökningssystem. Informationen du lämnar till oss behandlas i enlighet med våra riktlinjer för integritet- och sekretess. Sparbanken Syd kan komma att på sina webbplatser och annonsering i media, publicera namnen på de sökande som beviljats bidrag. Även belopp och ändamål kan komma att anges. Observera att när ansökan lämnas in, ges samtycke till att en sådan publicering får ske. Samtycke lämnas även till Stiftelsen/Sparbanken Syd att få behandla personuppgifterna i ansökan i den utsträckning som krävs.

Kontakt

Om du vill veta mer om Stiftelsen är du välkommen att kontakta:
Emi Persson, verkställande tjänsteman
E-post: stiftelse@sparbankensyd.se
Telefon: 0411-82 21 99