Stipendier

Universitets- och högskolestipendier

Sparbanken Syds Stiftelse har möjlighet att ge utbildningsstipendier till studerande ungdomar som har en anknytning till Sparbanken Syds verksamhetsområde.

Anvisningar och villkor

 • Stipendium kan sökas av ungdomar som är högst 27 år.
 • Stipendium beviljas endast till ungdomar som är kunder i Sparbanken Syd och som har Sparbanken Syd som sin huvudsakliga bank..
 • Stipendium kan tidigast sökas efter att första terminen genomförts. Detta måste kunna styrkas med betyg eller intyg från lärosätet.
 • Stipendium kan sökas för studier vid universitet och högskolor i Sverige eller utomlands.
 • Stipendiet ska användas till omkostnader i samband med studier. Vi vill att du i din ansökan skriver till vilka kostnader du tänker använda ett ev beviljat stipendium.
 • Maximalt 10 stipendier à 10 000 kr delas ut två gånger per år.
 • Utöver studieresultat och övriga meriter, tas hänsyn till de planerade studiernas relevans i förhållande till sökandens utbildning och individuella studieplan. Eventuellt kan referenser begäras.
 • Det ska i ansökan klart framgå en studieplan, tydligt formulerat mål och syfte med studierna samt en tidsplan för sökt stipendium (start- och slutdatum).
 • Styrelsens beslut kan ej överklagas och beslut motiveras inte.

OBS! Stipendium beviljas endast en gång under studietiden.

Ansökan
 • 1 april – 30 april och
 • 1 oktober – 31 oktober

Beslut lämnas via e-post senast en månad efter ansökningsperiodens slut.
Observera att endast ansökningar via vårt ansökningssystem behandlas.

Fakta utbetalning av beviljat stipendium

Rekvisitionsblankett
Stipendiet sätts in på ett konto i Sparbanken Syd.

Om studierna inte påbörjas

Stipendium som inte rekvireras sex månader efter beslut, betalas inte ut.

Slutredovisning

Två månader efter genomförd studieperiod ska en skriftlig redogörelse skickas till oss.
Till slutredovisning för stipendiemottagare

Eventuell återbetalning av utbetalda stipendier 
 • Studier som inte startats inom angiven tid.
 • Stipendiet har inte använts till avsett ändamål.
 • Studierna har inte fullföljts.
 • Om slutredovisning ej mottagits.
Behandling av personuppgifter och publicering

Då du skickar en ansökan till Sparbanken Syds stiftelse registreras dina personuppgifter i vårt on-line baserade ansökningssystem. Informationen du lämnar till oss behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Sparbanken Syd kan komma att på sina webbplatser och annonsering i media, publicera namnen på de sökande som beviljats bidrag. Även belopp och ändamål kan komma att anges. Observera att när ansökan lämnas in, ges samtycke till att en sådan publicering får ske. Samtycke lämnas även till Stiftelsen/Sparbanken Syd att få behandla personuppgifterna i ansökan i den utsträckning som krävs.

Kontakt

Om du vill veta mer om Stiftelsen är du välkommen att kontakta:
Eva Löwgren, verkställande tjänsteman
E-post: stiftelse@sparbankensyd.se
Telefon: 0411-82 21 20

Ansök här