Slutredovisning för naturutflykt för årskurs 3

 

Slutredovisningen ska skickas in senast två månader efter projektets genomförande.

Eventuell bilaga måste skickas separat till Stiftelsens e-postadress stiftelsen@remove-this.sparbankensyd.remove-this.se. Märk bilagan med projektets namn.

 

Dina personliga uppgifter är skyddade. Du kan känna dig helt trygg med att den personliga information som du uppger i en intresseanmälan aldrig når någon utomstående. All information skyddas genom kryptering när den skickas till Sparbanken Syd.