Om Stiftelsen

Stiftelsen fungerar som en katalysator i samhällsutvecklingen och arbetar långsiktigt för att det lokala samhället ska blomstra lite extra och för att det ska vara attraktivt att bo och verka i vår region.

Ansökningar om bidrag kan beviljas till projekt med stark anknytning till Sparbanken Syds verksamhetsområde.

Stiftelsen har sin egen styrelse som varje år beslutar vilka projekt och verksamheter som kan få bidrag. Med dessa satsningar vill vi förverkliga goda idéer som bidrar till utveckling och tillväxt, såväl ekonomiskt, socialt som ekologiskt.

Stiftelsen prioriterar engagemang som värnar om miljö, mångfald och även projekt som ger spinnoff-effekter och gör andra verksamheter lönsamma i vår region. Projekten ska vara tidsbegränsade och ha tydligt formulerade mål och där sökanden gör en betydande egen insats, t ex delfinansiering eller ideellt arbete. Stiftelsen kan i mån av resurser även själv söka intressanta projekt/satsningar. Stiftelsen prioriterar projekt som ger goodwill åt Sparbanken Syd.

Välkommen med din ansökan!

Vi tar emot ansökningar inom resp område under följande perioder:
 • Hållbar Tillväxt och Utveckling
  1 januari - 31 januari
  1 april - 30 april
  1 oktober - 31 oktober

 • Skolprojekt
  1 april - 30 april, projekt som avser HT
  1 oktober - 31 oktober, projekt som avser VT
Stiftelsens Styrelse

Ordförande: Catherine Ehrensvärd, Tomelilla
Ledamot: Camilla Backman, Hammenhög
Ledamot: Andreas Narsell, Ystad
Ledamot: Eva Olsson, Köpingebro
Ledamot: Dennis Sandell, Nybrostrand
Ledamot: Anders Söberg, Vollsjö
Ledamot: Per-Uno Alm, Sjörup
Verkställande tjänsteman: Emi Persson, Ystad