Bidrag till lantbrukare

Ansökan om bidrag för inhägnad av betesmarker och transport av djur till nya betesmarker

Med anledning av den rådande torkan har vi via Sparbanken Syds Stiftelse beslutat att avsätta medel som ekonomiskt stöd för att underlätta för lantbrukare med djur. Bidraget går till djurägare som vill och har möjlighet att släppa djur på marker som är lämpliga för bete men som idag saknar stängsel.

Förutsättningar:
  • Ansökan via formulär nedan, senast 30 augusti 2018.
  • En ansökan per djurägare.
  • Sökanden ska vara kund i Sparbanken Syd.
  • Bidraget gäller enbart för mark som ska användas som betesmark och som i dagsläget är utan stängsel. Gäller inte för upprustning av befintliga stängsel eller rovdjursstängsel.
  • Ersättning avser materialkostnad och/eller kostnad för transport av djur till nya betesmarker upp till totalt 20 000 kronor. Bidrag utgår inte för arbetskostnader.
  • Fakturaunderlag erfordras.
Ansökan

OBS! Bifoga fakturaunderlag
Fakturaunderlag ska bifogas ansökan, alternativt kompletteras innan utbetalning kan ske. Maila dessa till stiftelsen@remove-this.sparbankensyd.remove-this.se 

 

Frågor och svar

Varför ger stiftelsen bidrag till lantbrukskunder?
Anledningen till att Sparbanken Syd via stiftelsen delar ut pengar är vår grundläggande sparbanksidé där bankens överskott delas ut till allmännyttiga ändamål. Inom bankens verksamhetsområde är lantbruk en viktig näringsverksamhet som skapar både tillväxt och samhällsnytta.

Är det ok att ge bidrag till enskilda näringsverksamheter?
I vanliga fall ger stiftelsen inte bidrag till enskilda näringsidkare men stiftelsens styrelse har valt att göra ett undantag på grund av den rådande värmen och torkan som drabbar våra lantbrukare hårt. Vi frångår ej stiftelsens stadgar och kan på detta sätt bidra med konkret hjälp i ett tufft läge och vi hoppas såklart att denna insats ska göra lite skillnad för den enskilde djurägaren.

Vem kan ansöka?
Kunder i Sparbanken Syd som har materielkostnad och/eller kostnad för transport av djur till nya betesmarker.

Hur mycket kan man ansöka om?
Max 20 000 kr per djurägare.

Vad får man bidrag för?
Ersättning avser materielkostnad och/eller kostnad för transport av djur till nya betesmarker.

Bidrag utgår inte för arbetskostnader. Bidraget gäller enbart för mark som ska användas som betesmark och som i dagsläget är utan stängsel. Gäller inte för upprustning av befintliga stängsel eller rovdjursstängsel.

Hur ansöker man?
Ansökan sker via bankens hemsida, senast 30 augusti 2018. Fakturaunderlag erfordras.

Frågor
Kontakta stiftelsens verkställande tjänsteman Emi Persson, 0411-82 21 99 emi.persson@remove-this.sparbankensyd.remove-this.se