Beviljade bidrag

2018

Besök Skåne Sydost 20 000 kr
KFUM Ystad 10 000 kr
Harmonikören 15 000 kr
Christinas Wänner 40 000 kr
Österlens Fotoklubb 16 500 kr
Skillinge Seriefestival 20 000 kr
Ystad Tennisklubb 40 000 kr
Snogeholms Land Art 30 000 kr
Gylleboverket 30 000 kr
Tillväxt Syd 40 000 kr
Nyföretagarcenter Syd 50 000 kr
Hästrundan Österlen, 65 000 kr
Skillinge Seriefestival, 30 000 kr
Skånes Energiting 2018, 30 000 kr

Utbetalning av beviljat bidrag

Rekvirera medlen från oss först när de behövs för det beviljade ändamålet.Vid rekvisition ska projektet vara fullfinansierat.
Rekvisitionsblankett
Bidraget sätts in på ett konto i Sparbanken Syd.

Om beviljat projekt inte startas
Bidrag som inte rekvireras sex månader efter beslut, betalas inte ut.

Slutredovisning
Slutredovisning ska skickas in till oss två månader efter avslutat projekt och ska omfatta en ekonomisk redovisning och en redovisning av projektets utfall. 
Till slutredovisningen för bidragsmottagare

Eventuell återbetalning av utbetalda bidrag
  • Projekt som inte startats inom angiven tid.
  • Bidraget har inte använts till avsett ändamål.
  • Projektet inte har slutförts.
  • Medel som överstiger kostnaderna för projektet.
  • Om slutredovisning ej mottagits.