Styrelse

Sparbanken Syds styrelse

Hans Boberg
Styrelseordförande

Mats Persson
Vice styrelseordförande

Grundare och VD, Nordic Travel Holding AB som är en mindre koncern inom rese och besöksnäringen. Grundläggande officersutbildning inom den svenska försvarsmakten och mångårig erfarenhet som VD och egen företagare inom rese och besöksnäringen. Styrelseledamot i Nordic Travel Holding AB.
Totalt antal styrelseuppdrag: 2 st.

Catherine Ehrensvärd
Styrelseledamot

Civilekonomi med inriktning på ekonomisk analys, Lunds Universitet och MBA, Stern Business School (New York University). Driver idag det egna familjebolaget Tosterups Gård som bedriver traditionell jordbruksverksamhet, uthyrning av fastigheter samt odling och försäljning av äpplen och äppeldrycker. Tidigare befattningar innefattar säljchef på Björn Borg Underwear(Australien), affärsområdeansvarig Grundare Emm Bolaget samt VD Anolytech AB. Styrelseledamot i Alsoca AB, INIT CEMU Holding AB, Tosterups Gård AB samt Wonderful Times Group AB.
Totalt antal styrelseuppdrag: 5 st.

Anne Looström
Styrelseledamot

Kandidatexamen, Stockholms Universitet, examen vid Institutet för högre reklam- och kommunikationsutbildning samt ledarskaps- och organisationslinjen vid Gestaltakademin i Skandinavien. Driver idag det egna bolaget anneloo ab som bedriver konsultverksamhet inom ledarskap, organisation och företagsutveckling. Tidigare flera VD-uppdrag och ledande befattningar inom marknadsarbete, finansiering och affärsrådgivning t.ex. som VD för Sveriges Reklamförbund samt VD för ALMI Skåne.
Totalt antal styrelseuppdrag: 1 st.

Kwame Moore
Styrelseledamot

Bachelor of Arts Business Administration, Point Loma University (San Diego). Grundare och VD för fastighetsbolagskoncernen Eroom Förvaltningsbolag AB. Mångårig erfarenheten av förvaltning, försäljning och förädling av fastigheter. Styrelseledamot i Sausalito AB, Formfastigheter AB, Eroom Förvaltnings AB, Eroom Properties AB, Credum Park & Fastigheter AB samt Feferoni Invest AB.
Totalt antal styrelseuppdrag: 7 st.

Maja Mutsson
Styrelseledamot

Master i organisationsutveckling med specialisering på Talent & Diversity Management, Malmö Högskola och Copenhagen Business School. Arbetar idag som Head of Network and Relations på Friends of Executive. Tidigare befattningar som management konsult, VD, HR-specialist och universitetsadjunkt. Mångårig erfarenhet av styrelsearbete från bland annat Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Herbert Felix Institutet, Styrelseakademien, MINE.
Antal styrelseuppdrag: 2 st

Thomas Mårtensson
Styrelseledamot

Lantmästarutbildning vid Sverige Lantbruksuniversitet i Alnarp. Driver idag det egna bolaget Mårtensson Fröslöv AB som bedriver jordbruksverksamhet och Mårtensson Trading AB som verkar inom spannmålshandeln.
Totalt antal styrelseuppdrag: 1 st.

Anette Ringnér
Styrelseledamot

Kandidatexamen i företagsekonomi och i systemvetenskap, Lunds Universitet. Tidigare ledande befattningar inom Astra Draco Lund(idag Astra Zeneca), TAC AB(idag Schneider Electrics) och VM-data (idag CGI). Är idag COO och affärsområdesansvarig i affärs- och IT-konsultbolaget Stratiteq som stödjer företag i digitalt driven beteendeförändring, strategiskt och tekniskt.
Totalt antal styrelseuppdrag: 1 st.

Kjell Ulmfeldt
Styrelseledamot

Kandidatexamen med inriktning mot informationsteknik och beräkningsvetenskap, Lunds Universitet.  Flera ledande befattningar inom internationella IT-och management konsultbolaget Capgemini, bland annat som VD för Capgeminis verksamheter i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland. Styrelseledamot i IT Optima A/S samt Föreningen Ystad Kallbadhus.
Totalt antal styrelseuppdrag: 3 st.

Susanne Kallur
Styrelseledamot,
VD Sparbanken Syd

Civilekonom med inriktning på Affärsmannaskap, Masterexamen i Behavioural Sciences, Högskolan i Kristianstad/MIL. Tidigare ledande befattningar inom bl. a Samhall och Sparbanken 1826. Styrelseledamot i Ekologigruppen.
Totalt antal styrelseuppdrag: 2 st.

Susanne Thuresson
Styrelseledamot (suppleant),
Affärschef, vice VD
Sparbanken Syd

Internationell ekonomexamen med inriktning på tyska. Tidigare ledande befattningar inom bl. a BRIO AB, Sparbanken 1826 och SEB. Styrelseordförande i Nyföretagarcenter Syd.
Totalt antal styrelseuppdrag: 2 st.

Andreas Nilsson
Styrelseledamot,
personalrepresentant

SwedSec certifierad privatrådgivare i Sparbanken Syd. Kandidatexamen i Nationalekonomi, Lunds Universitet. Ordförande i Finansförbundets lokala fackklubb. Arbetar idag som privatrådgivare på bankens kontor i Tomelilla.
Totalt antal styrelseuppdrag: 2 st.

Ulrika Bengtsson
Styrelseledamot,
personalrepresentant

SwedSec certifierad privatrådgivare i Sparbanken Syd. Vice ordförande i Finansförbundets lokala fackklubb. Styrelsesuppleant i T Bengtssons Schakt & Maskin AB. Arbetar idag som privatrådgivare på bankens kontor i Simrishamn.
Totalt antal styrelseuppdrag: 3 st.  
 

Nina Hemgard
Styrelseledamot,
personalrepresentant (suppleant)

SwedSec certifierad privatrådgivare i Sparbanken Syd. Styrelseledamot i Finansförbundets lokala fackklubb. Styrelseorförande i Tomelilla Gymnastikklubb. Arbetar idag som privatrådgivare på bankens kontor i Tomelilla.
Totalt antal styrelseuppdrag: 3 st.

Ingela Berven
Styrelseledamot,
personalrepresentant (suppleant)

Processledare och produktansvarig Betala i Sparbanken Syd. Magisterexamen civilekonom, Stockholms Universitet och Uppsalas Universitet. Styrelseordförande i Sparbanken Syds Akademikerförening (SACO) och styrelseordförande i Östra Skolan och Blekeskolan Föräldraförening.
Totalt antal styrelseuppdrag: 3 st.