Styrelse och ledning

Sparbanken Syds styrelse

Hans Boberg, Skillinge, Ordförande
Henric Appelkvist, Simrishamn
Catherine Ehrensvärd, Tomelilla
Anne Looström, Övraby, Tomelilla
Kwame Moore, Malmö
Thomas Mårtensson, Löderup
Mats Persson, Ystad/Bornholm, Vice Ordförande
Anette Ringnér, Malmö
Kjell Ulmfeldt, Malmö/Ystad
Susanne Kallur, Kristianstad, VD
Ulrika Bengtsson, Borrby, Personalrepr (ord)
Andreas Nilsson, Vollsjö, Personalrepr (ord)
Ingela Berven, Ystad, Personalrepr (suppl)
Nina Hemgard, Tomelilla, Personalrepr (suppl)

Sparbanken Syds ledning

Susanne Kallur, VD
Susanne Thuresson, Affärschef, vice VD
Jessica Malm, Personalchef (tillträder i augusti)
Christian Lindgren, Administrativ chef
Jonas Löwegren, Kreditchef
Andreas Narsell, Marknadschef
Henrik Nilsson, Sparbankschef Malmö

Styrelsens arbetsordning bilaga 7 - Lämplighet och mångfald