Huvudmän

Sparbanken Syd är en självständig sparbank av den traditionella sorten. Det innebär att banken inte har några externa ägare. Istället har vi huvudmän som representerar bankens kunder på sparbanksstämman, som är sparbankens högsta beslutande organ. Man kan kortfattat beskriva deras uppdrag som att de ska övervaka sparbankens förvaltning av spararnas medel.

Huvudmännen är väl insatta i sparbankens verksamhet och förmedlar kundernas synpunkter till sparbankens ledning och styrelse.

Av de 60 förtroendevalda huvudmännen väljs 30 av verksamhetsområdets fyra kommuner, Ystad, Simrishamn, Tomelilla och Skurup. Resterande 30 väljs av huvudmännen själva. 

Våra huvudmän
Namn Vald till
Valda av Ystads Kommun  
Gull-Britt Adolfsson, YSTAD 2021
Cecilia Fahlborg, YSTAD 2021
Roger Jönsson, KÖPINGEBRO 2019
Lars-Erik Larsson, YSTAD 2019
Nicklas Ljungström, YSTAD 2019
Håkan Mattsson, LÖDERUP 2018
Jasenka Mauser-Åkerlund, GLEMMINGEBRO 2019
Thomas Mischa, YSTAD 2019
Mårten Mårtensson, YSTAD 2021
Sune Mårtensson, NYBROSTRAND 2018
Britt-Marie Olsson, KÖPINGEBRO 2018
Martin Wiberg, YSTAD 2018
Sven Wollmer, YSTAD 2019
   
Valda av Simrishamns Kommun  
Gert Andersson, BORRBY 2018
Anders Johnsson, GÄRSNÄS 2021
Matts Karlsson, GÄRSNÄS 2018
Lennart Månsson, SIMRISHAMN 2018
Jan-Erik Persson, HAMMENHÖG 2020
Mats Persson, SIMRISHAMN 2019
Else-Beth Rolf, SIMRISHAMN 2021
Gert Svensson, KIVIK 2020
Frederick Thott, Simrishamn 2019
Kristina Åhberg, SIMRISHAMN 2020
   
Valda av Tomelilla Kommun  
Tina Bergström-Darrell, TOMELILLA 2021
Lena Eriksson, TOMELILLA 2021
Egon Hansson, TOMELILLA 2019
Nils-Erik Nilsson, TOMELILLA 2018
Daniel Persson, TOMELILLA 2019
Tomas Talik, TOMELILLA 2020
   
Vald av Skurups Kommun  
Marie Louise Fridolf, Skurup 2018
   
Valda av Huvudmännen  
Arne Andersson, YSTAD 2019
Per Arvidsson, MALMÖ 2019
Birger Bernhoff, GÄRSNÄS 2018
Magnus Björkman, TOMELILLA 2021
Cecilia Buhre, KIVIK 2019
Bo Börjesson, VOLLSJÖ 2019
Åsa Cederström, GLEMMINGEBRO 2019
Hanna Cerderberg, BRÖSARP 2020
John F Eklund, SIMRISHAMN 2018
Christian Esbjörnsson, SIMRISHAMN 2020
Urban Fasth, YSTAD 2021
Susanna Fägersten, SKÅRBY 2018
Maria Hammenberg, KIVIK 2019
Åke Högborg, TOMELILLA 2020
Stefan Ingemansson, GÄRSNÄS 2020
Knut Jeppsson, SIMRISHAMN 2019
Susanne Keyser, YSTAD 2018
Liselott Lading, MALMÖ (fyllnadsval) 2020
Monika Larsson, SMEDSTORP 2019
Thomas Leandersson, TOMELILLA 2020
Per-Olof Lind, YSTAD 2018
Håkan Nordin, YSTAD 2021
Eva Olsson, KÖPINGEBRO 2019
Sten Olsson, SIMRISHAMN 2019
Anja Persson, HAMMENHÖG 2018
Kerstin Persson, YSTAD 2021
Charlotte Rosdala, TOMELILLA 2021
Ulrika Waerneman, HÖLLVIKEN 2019
Gert Wemnér, YSTAD 2018
   
Huvudmännens valberedning  
Urban Fasth, YSTAD (valberedningen ordf)
Maria Hammenberg, KIVIK  
Nils-Erik Nilsson, TOMELILLA  
Susanne Keyser; YSTAD  
Sten Olsson, SIMRISHAMN  
Eva Olsson, KÖPINGEBRO