Vad händer på börsen?

Vår sparekonom Christoffer Enander uttalar sig om börsens utveckling de senaste dagarna.

Vad händer på börsen?


Vår sparekonom Christoffer Enander uttalar sig om börsens utveckling de senaste dagarna.

Vad är det som har hänt på Stockholmsbörsen de senaste dagarna?

De kraftiga kasten vi upplevt på börsen de senaste dagarna är ett globalt fenomen. Turbulensen började i USA och den tändande gnistan kan sägas var förra veckans oväntat starka lönestatistik som fick de långa räntorna att börja stiga och därigenom aktieinvesterarna att börja oro sig för att amerikanska centralbanken kanske höjer styrräntan fortare än vad marknaden räknat med.

Räntan är viktig på flera sätt då den är priset för företagens finansiering, men den utgör också ett placeringsalternativ för tunga investerare såsom exempelvis pensionsförvaltare. Under flera år av obefintliga räntor har investerare som sökt avkastning varit hänvisade till att köpa aktier. När amerikanska 10-åriga statsobligationer nu för första gången på flera år åter närmar sig 3 procent (idag 2,76%) så är det givetvis rimligt att köptrycket på aktier minskar något.

En viktig och bidragande anledning till att nedgången blivit så kraftig är också utgångsläget. Man måste komma ihåg att den amerikanska aktiemarknaden det gånga året stigit nästan 30 procent. Den starka utvecklingen har sedan fortsatt under inledningen 2018 med glädjeyra kring kommande vinstökningar efter Trumps skattereform. Till slut kommer några investerare fram till att marknaden sprungit för fort och då blir det stökigt och trångt i dörren.         

Hur påverkas privatspararna av börsfallen?

Aktieägandet är utbrett bland den svenska befolkningen och för alla som antingen äger aktier direkt eller sparar i aktiefonder så märks så klart börsnedgången i att marknadsvärdet sjunker. Generellt har aktiemarknaden de senaste åren utvecklats väldigt väl och för den som ägt aktier eller aktiefonder under en lite längre tid märks de senaste dagarnas börsnedgång sannolikt mest som att den upparbetade vinsten sjunkit något. 

Vad är rådet att göra som privatsparare när det är oroligt på börsen?

Att spara pengar i aktier och aktiefonder innebär att du förr eller senare kommer att uppleva perioder då värdet sjunker. Historiskt har den som är långsiktig dock fått bra betalt för att ta en sådan marknadsrisk. Sedan millennieskiftet har Stockholmsbörsen med återinvesterade utdelningar i snitt gett en årlig avkastning på drygt 7 procent. Detta trots att vissa perioder, inte minst under finanskrisen varit väldigt turbulenta. Ett tips inte minst efter en lång börsuppgång är att se över sitt sparande och ta ett beslut ifall man är bekväm med den andel av det totala sparandet som är exponerat mot börsen. Börsuppgången har nämligen gjort att den som för ett par år sedan valde att placera hälften av sina sparpengar på börsen idag har en betydligt högre aktieandel än så. Är du osäker på hur ditt kapital är placerat stäm av med din rådgivare! 

Finns det anledning att bli orolig och i vilket grad i så fall?

Som jag nämnde inledningsvis så har i synnerhet den amerikanska aktiemarknaden under en lång period varit inne i en tjurrusning. Förr eller senare slutar en sådan period med en kraftigare rekyl och sannolikt är det den rörelsen vi nu upplever. Lite paradoxalt kan man säga att börsen föll på siffror som bekräftade hur bra både amerikansk och global ekonomi går just nu. Alla viktiga regioner i världen uppvisar starka eller mycket starka inköpschefsindex och även tidigare ekonomiska blysänken som Sydeuropa visar positiva trender för BNP-tillväxt och arbetslöshet.

För att vi på allvar ska få en negativ trend på världens aktiemarknader krävs antingen kraftigt försämrade utsikter för den globala konjunkturen eller en tro på att västvärlden står inför en kraftigt stigande inflation med kraftigt höjda räntor. Inget av detta ter sig idag särskilt troligt och därför betraktar vi än så länge börsturbulensen som en marknadskorrektion. Blir marknadsoron långvarig kan den såklart sprida sig till den reala ekonomin genom att företag och privatpersoner skjuter upp investeringar och konsumtion men jag skulle säga att vi är långt ifrån ett sådant läge idag.

Slutligen skulle jag vilja poängtera att de viktiga centralbankerna sannolikt är ganska lyhörda inför marknadsutvecklingen. Skulle vi få en situation med tilltagande och mer långvarig börsoro kommer höjningar av styrräntorna förmodligen att skjutas på framtiden.