Sparbanken Syds delårsrapport

Vår delårsrapport för första halvåret 2018 visar på fortsatt utveckling för Sparbanken Syd, där tillväxtmål och resultat följer plan.

PRESSMEDDELANDE.

Vår delårsrapport för första halvåret 2018 visar på fortsatt utveckling för Sparbanken Syd, där tillväxtmål och resultat följer plan. Affärsvolymen ökade med 2 % under första halvåret, rörelseresultatet uppgick till 10 Mkr och vår finansiella ställning är fortsatt stark.

Vår tillväxtresa pågår och i augusti öppnade vi ett nytt kontor i Kristianstad. Genom den här etableringen skapar vi en viktig strategisk närvaro i Kristianstad kommun och dess kranskommuner.

Vi fortsätter utveckla vårt kunderbjudande med hållbarhet i fokus. Under hösten sjösätter vi därför, tillsammans med Länsstyrelsen i Skåne, Hållbar Utveckling Skåne, Hörby kommun och Region Skåne, ett nytt initiativ kallat ”Det Goda Livet”. Det här är ett pilotprojekt där ett antal familjer får testa att leva ett gott liv utifrån sina förutsättningar, samtidigt som de minskar sin klimatpåverkan och bygger en hållbar ekonomi för framtiden.

-Pilotprojektet ”Det Goda Livet” ligger helt i linje med den urspungliga Sparbanksidén, som bygger på att främja en hållbar tillväxt och att sprida kunskap. Därför är det väldigt roligt att få driva dessa tankar vidare med nya innovativa grepp som skapar värde för våra kunder, säger Susanne Kallur, VD Sparbanken Syd.

Vid frågor eller mer information, vänligen kontakta:
Susanne Kallur, VD Tel: 0411-82 21 81, susanne.kallur@remove-this.sparbankensyd.remove-this.se
Emma Lefdal, Kommunikationschef Tel: 0411-82 21 35, emma.lefdal@remove-this.sparbankensyd.remove-this.se

Denna information är sådan information som Sparbanken Syd är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2018, klockan 14.00. Rapporten finns i sin helhet på: www.sparbankensyd.se/om-sparbanken-syd/finansiell-information/delarsrapporter/