Sparbanken Syd fortsätter att växa!

Bokslutet för 2017 visar att Sparbanken Syd fortsätter att attrahera nya kunder och visa tillväxt i sin affär. Banken utvecklar både kontorsnätet och det digitala erbjudandet.

Pressmeddelande

Sparbanken Syd fortsätter att växa och bli starkare!

Bokslutet för 2017 visar att Sparbanken Syd fortsätter att attrahera nya kunder och visa tillväxt i sin affär. Banken utvecklar både kontorsnätet och det digitala erbjudandet. Ett tydligt bevis på att detta uppskattas är att banken får nya kunder såväl till de fysiska som digitala kontoren. Sparbanken Syd fortsatte också att expandera ytterligare i Malmö och genomför nästa etablering under första halvåret 2018, denna gång i Kristianstad.

- Kombinationen av fysisk närvaro och ett effektivt och lättillgängligt digitalt erbjudande attraherar kunderna. Vi utvecklar sparbanksidén och rådgivningen på ett sätt som passar dagens bankkunder samtidigt som det stöder en hållbar utveckling för både hushållen och samhället, säger Sparbanken Syds VD Susanne Kallur.

Resultatet förbättrades under 2017. Räntenettot ökade och provisionsnettot utvecklades väl samtidigt som kostnaderna minskade med 17%.

-Vi förstärkte vår position ytterligare under 2017. Våra kunder uppskattar det vi gör, affärsvolymerna ökade med tio procent, expansionen fortsatte och helårsresultatet förbättrades till 30 mkr efter skatt, säger Susanne Kallur.

 

Direktlänkar till dokumenten:

Årsredovisning 2017

Bokslutskommuniké 2017

Hållbarhetsredovisning 2017

Likviditetsreserv 2017-12-31

Riskhantering och kapitaltäckning 2017-12-31

Risk- och kapitalhantering - information enligt Pelare III 2017