Projekt för hållbara familjer

Att vara med i olika projekt som stödjer hållbarhet är en självklarhet för en hållbar sparbank. Sparbanken Syd är med i det nystartade projektet Det goda livet tillsammans med Hållbar Utveckling Skåne, Region Skåne, Hörby kommun och Länsstyrelsen i Skåne.

Ett projekt för hållbara familjer i en hållbar framtid

Att vara med i olika projekt som stödjer hållbarhet är en självklarhet för en hållbar sparbank. Sparbanken Syd är med i det nystartade projektet Det goda livet tillsammans med Hållbar Utveckling Skåne, Region Skåne, Hörby kommun och Länsstyrelsen i Skåne. Det är ett pilotprojekt där fem barnfamiljer i Ludvigsborg i Hörby kommun ska testa att leva ett gott liv utifrån sina förutsättningar samtidigt som de minskar sin klimatpåverkan och bygger en hållbar ekonomi för framtiden. Projektet pågår till februari nästa år.

Vi är alla olika precis som våra drömmar – så ett gott liv varierar beroende på vem som får frågan. I projektet medverkar därför en psykolog, en kock och en ekonom från Sparbanken Syd som tillsammans med familjerna kommer att utforska hur ett gott och meningsfullt liv ser ut för just dem.

Utöver att hjälpa familjerna som medverkar att skapa "ett gott liv" syftar pilotprojektet även till att utifrån den kunskap det ger utveckla en modell för spridning på ett storskaligt sätt.

Centralt i projektet är att nå ut till en större grupp människor och inspirera till en mer hållbar livsstil. Tillsammans med projektdeltagare och partners kommer vi uppdatera löpande via våra digitala kanaler.