Nya amorteringskrav 2018

Regeringen har godkänt förslaget om ett utökat amorteringskrav vilket påverkar de som har stora bolån i förhållande till sin inkomst. Från och med 1 mars 2018 kommer bankerna därför att ta hänsyn till det nya amorteringskravet.

Nya amorteringskrav 2018

Regeringen har godkänt förslaget om ett utökat amorteringskrav vilket påverkar de som har stora bolån i förhållande till sin inkomst. Från och med 1 mars 2018 kommer bankerna därför att ta hänsyn till det nya amorteringskravet. Det nya amorteringskravet innebär att alla som lånar mer än 4,5 gånger sin årliga bruttoinkomst ska amortera ytterligare 1 procent på hela bolånet per år utöver gällande amorteringskrav.

Omfattas jag av det nya amorteringskravet om jag tillträder min nya bostad efter den 1 mars 2018?
Om du omfattas av det nya amorteringskravet eller inte beror på när ditt köpekontrakt är undertecknat. För bostadsköp där köpekontrakt undertecknades efter den 1 mars 2018 gäller det nya amorteringskravet. Om du har undertecknat ditt köpekontrakt före den 1 mars 2018 gäller tidigare amorteringsregler, dvs att du ska amortera 2 procent årligen om skulden överstiger 70 procents belåningsgrad eller 1 procent årligen om skulden överstiger 50 procents belåningsgrad*.

Vad gäller om jag vill flytta mitt bolån till Sparbanken Syd?
Om du vill flytta ett befintligt bolån till oss gäller samma amorteringskrav som du har i dagsläget. Din nuvarande bank hjälper dig att ta fram det amorteringsunderlag som vi behöver för att kunna erbjuda samma villkor.

*Bolåneskulden i förhållande till bostadens marknadsvärde. Om bostaden är värd 3 000 000 och du har lån på 2 400 000 är din belåningsgrad 80 % (2 400 000/3 000 000).

Fler frågor och svar
Finansinspektionens hemsida