Ny värdepapperslagstiftning

Fr.o.m. den 3 januari så införs nya föreskrifter från Finansinspektionen i och med att det nya EU-direktivet, MiFID2, införs i svensk värdepapperslagstiftning.

Starkare kundskydd för dig som sparar i värdepapper

Fr.o.m. den 3 januari så införs nya föreskrifter från Finansinspektionen i och med att det nya EU-direktivet, MiFID2, införs i svensk värdepapperslagstiftning. Bakgrunden till kommande förändringar i regelverket är bl.a. den snabba utvecklingen av produkter och tjänster inom värdepappersmarknaden samt erfarenheter från den senaste finanskrisen.

Syftet med den förändrade lagstiftningen är att öka transparensen på värdepappersmarknaden och att ytterligare stärka skyddet för dig som handlar med värdepapper. Bland annat kommer bankens rådgivare att vara extra noga med att försäkra oss om att du som kund förstår risknivån för de placeringar du är intresserad av att göra och du får tillräcklig information om värdepapperet, kostnader och avgifter innan du handlar.

MiFID2 medför också att företag som handlar med värdepapper kommer att behöva en så kallad LEI-kod (Legal Entity Identifier) för att kunna handla med värdepapper.

Som ett led i Sparbanken Syds anpassning till det nya regelverket kommer du som kund och som har fondkonto, depå, individuellt pensionssparande eller investeringssparkonto, att få information om våra uppdaterade avtal och produktvillkor. Du behöver inte göra något i och med denna information men vi uppmanar dig att läsa igenom de nya villkoren.