Nu startar Det Goda Livet!

Går det att leva hållbart och minska sin miljöpåverkan och samtidigt ha ett gott liv? Det är vad fem familjer i Ludvigsborg i Hörby kommun ska ta reda på under sitt deltagande i pilotprojektet ”Det Goda Livet”.

Det Goda Livet

– ett projekt för familjer som vill leva hållbart på alla plan

Går det att leva hållbart och minska sin miljöpåverkan och samtidigt ha ett gott liv? Det är vad fem familjer i Ludvigsborg i Hörby kommun ska ta reda på under sitt deltagande i pilotprojektet ”Det Goda Livet”. Till sin hjälp har de en psykolog, en kock och en ekonom som ska coacha dem till ett gott liv samtidigt som de minskar sin klimatpåverkan. Projektet är unikt i sitt slag eftersom utgångspunkten inte nödvändigtvis innebär att familjerna ska konsumera mindre – bara mycket smartare.

”Jag upplever att med en stor familj med fyra barn, och framförallt med två ungdomar, är det svårt att tänka hållbarhet och miljö i vardagen”, säger Nicolina Lottsfeldt, en av deltagarna. ”De yngre barnen följer de val vi gör av bara farten, men med ungdomar som drar på eget håll blir det svårare. Därför ansökte vi om att få vara med i projektet och vi hoppas få en massa tips och trix på hur just vi kan tänka i vardagen”.

Familjerna kommer att träffa psykologen vid ett antal tillfällen och diskutera hur livet ser ut idag och vilka förändringar som kan ge dem deras önskade riktning i livet. Kocken kommer hjälpa dem att upptäcka mat som passar just deras familj och som är bra för hälsa, miljö och som självklart smakar bra. Familjen träffar ekonomen och kommer diskutera sin ekonomiska situation för att på sikt kunna prioritera att lägga pengar på sådant de mår bra av.

”Det här är ett väldigt inspirerande projekt att vara med i, både för familjerna och även för oss som står bakom initiativet. Det ska bli spännande att se de konkreta ändringar familjerna kommer att göra med hjälp av coachning för att leva så klimatsmart som möjligt och dessutom få en hållbar ekonomi på köpet.” säger Emi Persson, Hållbarhetsansvarig, Sparbanken Syd. ”Det är dessutom ett projekt som går helt i linje med den klassiska sparbanksidén.”

Utöver att hjälpa familjerna som medverkar till att skapa ett gott liv, syftar pilotprojektet även till att utifrån den kunskap det ger utveckla en modell för spridning på ett storskaligt sätt. Det centrala i projektet är att nå ut till en ännu större grupp människor och inspirera till en mer hållbar livsstil.

Tillsammans med projektdeltagare och partners kommer vi uppdatera löpande via våra digitala kanaler på www.instagram.com/detgodalivetludvigsborg/ eller www.instagram.com/sparbankensyd/

Det goda livet är ett samarbete mellan Sparbanken Syd, Länsstyrelsen Skåne, Hållbar Utveckling Skåne och Hörby kommun. Region Skånes miljövårdsfond bidrar med finansiering. Projektet pågår fram till februari 2019.

Vid frågor eller mer information, vänligen kontakta:
Emma Lefdal, Kommunikationschef, Sparbanken Syd Tel: 0411-82 21 35, emma.lefdal@remove-this.sparbankensyd.remove-this.se


På bilden: Nicolina Lottsfeldt som deltar i "Det Goda Livet" med delar av sin familj: Robert Kolcz Lottsfeldt och Felix Lottsfeldt