Ändringar i avtalsservitut

Använder du vatten, avlopp, väg eller brygga som inte ligger på din egen tomt?

Ändringar i avtalsservitut

Använder du vatten, avlopp, väg eller brygga som inte ligger på din egen tomt?

Du som har ett avtalsservitut där rättigheten är inskriven före 1 juni 1968 måste begära förnyelse under 2018, annars tas inskrivningen av servitutet bort. I början av 2019 kommer nämligen Lantmäteriet att ta bort inskrivningar av avtalsservitut som är äldre än 50 år ur Fastighetsregistret. Servitut innebär rätten för en fastighet att på något sätt använda en annan fastighet, till exempel en väg, brygga, utfart, ledning eller tillgång till brunn.

Gör din anmälan om förnyelse på lantmateriet.se. Är du osäker på vilka servitut du har? I tjänsten Min fastighet kan du se vilka servitut som berör din fastighet. Läs mer på https://www.lantmateriet.se/fornyelselagen