Integritet och sekretess

Behandling av personuppgifter

Vi eftersträvar att du som kund alltid ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Den information som du lämnar till oss i Sparbanken Syd behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL).

Med personuppgifter menas all information som kan hänföras till dig som kund. Det kan vara uppgifter som du själv lämnar till oss när du t.ex. ansöker om att öppna ett konto eller ta upp en kredit. Det kan också vara uppgifter som vi registrerar i samband med förberedelse för att bevilja en kredit eller öppna ett konto, t.ex. kreditupplysning eller affärsbedömning. Personuppgifter används även vid administration av krediter och konton.

Vid varje avtal med banken om en produkt eller tjänst lämnar banken skriftlig information för vilka ändamål vi kan komma att behandla personuppgifter. Sådana uppgifter kan t.ex. utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling samt riskhantering. Personuppgifterna kan användas för marknadsföringsändamål om du inte har begärt spärr för direktmarknadsföring.

Behandlingen av personuppgifter kan inom ramen för gällande sekretessbestämmelser även ske hos Sparbanken Syds samarbetspartners.

Om du önskar information om vilka av dina personuppgifter som behandlas av oss kan du begära detta genom att lämna en undertecknad skriftlig ansökan till banken. Du kan också vända dig till oss för begäran om spärr mot direktreklam eller rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift.

Sekretess

I Sparbanken Syd behandlar vi alla uppgifter om enskilda kunder med sekretess. Det innebär att uppgifter om våra kunder endast får användas och lämnas vidare om det inte är obehörigt. Regelverket syftar till att du som kund ska ha ett fullgott förtroende för banken. I vissa fall är banken enligt gällande regelverk skyldig att lämna ut kunduppgifter till bl.a. myndigheter. Sekretessreglerna gäller vid sidan om regelverket för hantering av personuppgifter.