I VÅRT DNA

En självklarhet för en Sparbank

Som en äkta sparbank har vi hållbarhet i vårt DNA och har arbetat aktivt med det på olika vis i nästan 200 år.

Hållbarhet

I dagens samhälle tror vi det finns behov av en ärlig bank med mänskliga värderingar och fokus på att bidra till en hållbar framtid. 

Social hållbarhet för oss grundar sig i den ursprungliga sparbanksidén vars syfte var att stimulera till sparande och möjliggöra tillväxt genom folkbildning och initiativ för en hållbar livsstil. 

Vi finns till för våra kunder

Vårt uppdrag är att hjälpa våra kunder, sprida kunskap och bidra till en hållbar utveckling. Detta gör vi bland annat genom att inte dela ut vårt överskott till externa ägare utan istället återinvestera det via vår stiftelse och på sätt hjälpa till att förverkliga goda idéer som i sin tur bidrar till utveckling och tillväxt, såväl ekonomisk, social som ekologisk.

Kunskapsspridning

Vi arrangerar återkommande evenemang som uppmärksammar tillväxt, folkbildning, och socialt engagemang. 2013 grundade vi Tillväxt Syd, ett nätverk för företagare i sydöstra Skåne med fokus på tillväxt. Målet med Tillväxt Syd är att skapa nya möjligheter för företagare i vårt närområde och därigenom gynna en hållbar tillväxt.

I år har vi startat projektet Solel Syd som ska göra sydöstra Skåne till Sveriges sol-el tätaste region år 2025. Solel Syd är ett samverkansprojekt mellan Ystads kommun, Rotary St. Petri, Villaägareföreningen och Svarte Byalag som syftar till att få fler i lokalsamhällena att välja sol-energi. 

Vi står även som en av initiativtagarna till tankesmedjan Intelligence Watch, som verkar för att ge vår region en röst för hållbar utveckling. Vi är också engagerade i organisationen Hållbar Utveckling i Skåne, tillsammans med 30 skånska kommuner samt Länsstyrelsen, Region Skåne och flera andra organisationer med hållbarhet på agenda.

Våra medarbetare

En viktig del av social hållbarhet är för oss att vara en god arbetsgivare. Våra medarbetare är vår mest värdefulla resurs och vi vill att de ska trivas med sitt arbete och vara stolta över sin arbetsplats. För att uppnå detta arbetar vi aktivt med kompetensutveckling, ledarskap och jämställdhet.

Grunden för vår ekonomiska hållbarhet är en stabil finansiell ställning. En stark bas ger oss möjlighet att stödja våra kunder och bidra till en ökad tillväxt och en positiv samhällsutveckling.

Rådgivning

Vårt uppdrag är hjälpa våra kunder med sin ekonomi, både privat och företag. Vi lägger stor vikt vid professionell och ansvarsfull rådgivning där vi tillsammans med våra kunder försöker hitta de bästa lösningarna, just för dem. Som sparbank är vi en cirkulär ekonomi där våra kunder investerar i oss och vi återinvesterar i våra kunder, deras verksamhet och närmiljö. Inget kapital går till spillo eller delas ut till ägare. Ett kretslopp som bidrar till en positiv utveckling och bygger en stabil och långsiktig tillväxt, både för oss och för våra kunder.

En sparbank är en cirkulär ekonomi där våra kunder investerar i oss och vi återinvesterar i våra kunder, deras verksamhet och närmiljö. Inget kapital går till spillo eller delas ut till ägare. Ett kretslopp som bidrar till en positiv utveckling och bygger en stabil och långsiktig tillväxt, både för oss och för våra kunder. 

Vi strävar efter att vara en positiv inspirationskälla för vår omvärld och medverka till att minimera en negativ påverkan på naturen och människors hälsa.

Inspiration

Att sprida kunskap är en viktig del av vårt arbete med miljö-och hållbarhetsfrågor. Genom informationsspridning och utbildningsinsattser vill vi öka medvetenheten både hos våra kunder och våra medarbetare. Detta gör vi bland annat genom att integrera miljöanalyser som en naturlig del av vår affärsbedömning. Vi arbetar också kontinuerligt med att minska vår egen miljöpåverkan samt utveckla vårt kunderbjudande i en hållbar riktning.

Utöver bankens eget hållbarhetsarbete är vi engagerade i följande organisationer som alla har fokus på hållbar utveckling.