I VÅRT DNA

En självklarhet för en Sparbank

Som en äkta sparbank har vi hållbarhet i vårt DNA och har arbetat aktivt med det på olika vis i nästan 200 år.

Hållbarhet

Social hållbarhet för oss grundar sig i den ursprungliga sparbanksidén vars syfte var att stimulera till sparande och ge tillbaka till samhället genom att bidra till folkbildning och ökad tillväxt.

Vi finns till för våra kunder

Vårt uppdrag är att hjälpa våra kunder, sprida kunskap och bidra till en hållbar utveckling. Detta gör vi bland annat genom att inte dela ut vårt överskott till externa ägare utan istället återinvestera det via vår stiftelse och på sätt hjälpa till att förverkliga goda idéer som i sin tur bidrar till utveckling och tillväxt, såväl ekonomisk, social som ekologisk.

Kunskapsspridning

Vi arrangerar återkommande evenemang som uppmärksammar tillväxt, folkbildning, och socialt engagemang. 2013 startade vi Tillväxt Syd, ett nätverk för företagare i sydöstra Skåne med fokus på tillväxt. Målet med Tillväxt Syd är att skapa nya möjligheter för företagare i vårt närområde och därigenom gynna en hållbar tillväxt.  Vi står även som en av initiativtagarna till tankesmedjan Intelligence Watch, som verkar för att ge vår region en röst för hållbar utveckling. Vi är också engagerade i organisationen Hållbar Utveckling i Skåne, tillsammans med 30 skånska kommuner samt Länsstyrelsen, Region Skåne och flera andra organisationer med hållbarhet på agenda.

Våra medarbetare

En viktig del av social hållbarhet är för oss att vara en god arbetsgivare. Våra medarbetare är vår mest värdefulla resurs och vi vill att de ska trivas med sitt arbete och vara stolta över sin arbetsplats. För att uppnå detta arbetar vi aktivt med kompetensutveckling, ledarskap och jämställdhet.

Grunden för vår ekonomiska hållbarhet är en stabil finansiell ställning. En stark bas ger oss möjlighet att stödja våra kunder och bidra till en ökad tillväxt och en positiv samhällsutveckling.

Rådgivning

Vårt uppdrag är hjälpa våra kunder med sin ekonomi, både privat och företag. Genom ansvarsfull rådgivning försöker vi tillsammans med våra kunder hitta de bästa lösningarna, oavsett vilken situation de befinner sig i.

Cirkulär ekonomi 

En sparbank är en cirkulär ekonomi där våra kunder investerar i oss och vi återinvesterar i våra kunder, deras verksamheter och närmiljö. Inga resurser går till spillo, förbrukas eller delas ut till ägare. Ett kretslopp som bidrar till en positiv utveckling och bygger en stabil och långsiktig tillväxt, både för oss och för våra kunder. 

 

 

Genom egna åtgärder och genom att vara en positiv inspirationskälla vill vi medverka till att minimera en negativ påverkan på naturen och människors hälsa. 

Inspiration

Att sprida kunskap är en viktig del av vårt arbete med miljö-och hållbarhetsfrågor. Genom informationsspridning och utbildningsinsattser vill vi öka medvetenheten både hos våra kunder och våra medarbetare

Åtgärder

Vårt arbete för att minska vår egen miljöpåverkan pågår ständigt. Så här långt har vi kommit idag:

  • Vi erbjuder våra kunder ett miljö-och renoveringslån
  • Alla våra kontor källsorterar sitt avfall.
  • De livsmedel som vi köper är KRAV-märkta.
  • Alla våra kontor har vattenautomater, på så sätt behöver vi inte använda flaskvatten vid våra möten.
  • Bank är fortfarande en pappersintensiv verksamhet. För att minska påverkan använder vi miljömärkt utskiftspapper.
  • Vi ersätter efter hand alla våra lampor med LED-lampor.
  • Vid om-och nybyggnationer återanvänder vi inredning, möbler och teknisk utrustning så långt det går.
  • De begagnade kontorsmöbler som vi inte kan använda säljs i möjlig mån vidare för återanvändning.

Utöver bankens eget hållbarhetsarbete är vi engagerade i följande organisationer som alla har fokus på hållbar utveckling.