Kreditbetyg/Rating

Sparbanken Syd åsätts ett kreditbetyg av ratinginstitutet Moody's. Betyget är betydelsefullt för bankens upplåning på kapitalmarknaderna. Ett bättre kreditbetyg medför lägre upplåningskostnader.

Läs bankens nuvarande kreditanalys under länken nedan.

Moody's credit opinion Dec 2018

Moody's credit opinion Jun 2018

Moody's credit opinion Dec 2017

Moody's credit opinion Jun 2017