Jobba på Sparbanken Syd

Är du nyfiken på att veta mer om vad det innebär att arbeta hos oss på Sparbanken Syd? Läs mer vad några av våra kollegor berättar om deras arbete och varför de har valt att arbeta här.

Processägare för infrastruktur och e-bank

Jörgen Mellberg

I mitt arbete som processägare för infrastruktur och e-bank arbetar jag med olika leverantörer för våra IT-system, nätverk på kontoren, utrustning men också frågor kring säkerhet som GDPR och olika lagkrav. Som processägare ansvarar jag för processerna med alla banksystem och IT-system som i sin tur stödjer de andra processerna i banken som t ex spara, låna och digitala tjänster.

Korta beslutsvägar
Jag har tidigare varit anställd hos stora arbetsgivare och det är ganska stor skillnad mot att jobba i ett mindre företag. Nu sitter jag på huvudkontoret och har nära till alla kollegor. Det händer att vi stöter på varandra i korridorerna och löser en fråga där och då. Jag gillar att det är så korta beslutvägar och nära till chefer och ledning. En mindre arbetsgivare innebär också att jag har en bred roll och täcker ett stort område. Jag tycker att det är utvecklande att få jobba med så olika frågeställningar varje dag.

Som en stor familj
Det är flera saker som jag uppskattar med Sparbanken Syd – som att vi inte har några aktieägare med krav på avkastning utan att vi kan jobba med en helt annan långsiktighet. Jag gillar även att vi låter delar av vår vinst gå tillbaka till kunderna. Men även storleken som gör oss till en enda stor familj som hjälps åt för att nå samma mål uppskattar jag stort.

Privatrådgivare Syd Digital

Susanne Marbe 

Jag jobbar som privatrådgivare sedan 2 år på Syd Digital som är Sparbanken Syds digitala rådgivningskontor. Vi jobbar på samma sätt som på våra lokala kontor men vi möter istället våra kunder via telefon, mail eller nätmöten. Det blir enklare och smidigare för kunden att kunna nå oss var man vill samtidigt som vi behåller den personliga kontakten.

Mina kvaliteter tas tillvara
Tidigare arbetade jag i en stor affärsbank men jag trivdes inte riktigt med en så stor arbetsgivare.  Sparbanken Syd är en mindre bank och det märks då vi internt har nära till chefer och beslutsfattare och kontakten med våra kunder blir mer personlig.

Som anställd känner jag att banken tar tillvara mina kvaliteter och min kunskap och låter mig använda det på bästa sätt. Jag har fått delta i olika projekt vilket har gett mig en personlig utveckling och fått mig att växa. Det gör att mitt arbete blir roligare och att jag trivs ännu bättre.

Vi hjälper varandra
På Sparbanken Syd finns det fantastiska kollegor. Jag blir alltid sedd och lyssnad på och jag värdesätter verkligen den vilja som finns internt att hjälpa varandra och sättet som vi alla jobbar tillsammans för att nå våra mål.

Chief Compliance Officer

Carl Edvaller 

Compliance huvuduppdrag är att kontrollera att banken uppfyller de lagar och regler som gäller för den s.k. tillståndspliktiga verksamheten. T ex kontrollera inhämtning av kundkännedom enligt anti-penningtvättsregelverket eller kontrollera den information vi ger till våra kunder. Compliance har också en rådgivande funktion och tillhandahåller råd och stöd till banken samt håller örat mot rälsen vad gäller regelverksutveckling.

En välskött bank
I grunden handlar regelefterlevnad såklart om kundskydd, samhällsengagemang och förtroende. Att vara bra inom dessa områden kommer att vara en stor konkurrensfördel i framtiden. Välskötta banker med högt anseende och sund styrning kommer att attrahera fler kunder. Sparbanken Syd har alla ingredienser för att lyckas med detta.

Det är något visst med lokala beslut, lokalt samhällsengagemang och lokalt skånskt jäklar anamma. Mot denna bakgrund var det såklart ett enkelt beslut att söka sig söderut och till Sparbanken Syd.

Privatrådgivare Kristianstad

Richard Szabo 

Jag är ny på Sparbanken Syd och jobbar som privatrådgivare på vårt nya kontor i Kristianstad. Jag har jobbat i bank i hela mitt yrkesliv och har haft flera olika arbetsgivare men det kändes som om Sparbanken Syd hade det där lilla extra. Det som tilltalade mig direkt är att banken går emot strömmen genom att öppna nya kontor istället för att stänga dem. Redan från början fick jag känslan av att Sparbanken Syd är en personlig bank med kunden i fokus och det har bara förstärkts sedan dess.

Självständigheten viktig
Det passar mig väldigt bra eftersom jag verkligen brinner för det personliga mötet och att lyssna till kundernas behov och att kunna skräddarsy de mest optimala lösningarna.

Jag tycker också om att Sparbanken Syd är en helt självständig sparbank och dessutom den enda som finns kvar i Sverige. Jag gillar friheten att inte vara knuten till en storbank utan att vi har möjlighet att påverka och erbjuda produkter från olika leverantörer för kundens bästa.

Kundens behov i centrum
I mitt jobb träffar jag människor och pratar om deras privatekonomi – lån, sparande, försäkringar, pension, vardagstjänster m.m. Jag lyssnar efter behov och önskemål och försöker hitta lösningar som passar kunden bäst.

Jag trivs väldigt bra att jobba som privatrådgivare och att aldrig veta exakt hur dagen kommer att se ut.

Rådgivare Telefonbanken

Giggi Svensson

Det är väldigt omväxlande att jobba som rådgivare i Telefonbanken. Vi tar emot alla samtal som kommer in till banken. De kunder som är legitimerade kan vi hjälpa direkt med de flesta bankärenden. De som ringer olegitimerade kan vi hjälpa i andra ärenden eller koppla vidare till våra kollegor.

Förutom telefonsamtal så tar vi också emot alla mail som kommer in till banken samt de meddelanden som skickas i internetbanken och mobilbanken. 

Vi är tio som jobbar i Telefonbanken och våra öppettider är måndag -torsdag kl 08.00-18.00 och fredagar till 17.30. Vi jobbar i ett rullande schema och täcker för varandra.

Jag började på Sparbanken Syd i slutet av 80-talet via ett sommarjobb som senare blev en fast anställning. Eftersom vi har så bra utvecklingsmöjligheter har jag haft många olika yrkesroller i banken.

Vi är stolta över att vår Telefonbank finns lokalt i Ystad! Jag är också glad över att jag jobbar i en lokal äkta sparbank som inte har aktieägare utan att vi ger tillbaka till samhället omkring oss via vår stiftelse och sponsring. Jag gillar att vi är en personlig bank som fortfarande öppnar nya kontor och jag tycker att det är viktigt att tänka på de mjuka värdena när man väljer i vilken bank man vill vara kund.