Jobba på Sparbanken Syd

Är du nyfiken på att veta mer om vad det innebär att arbeta hos oss på Sparbanken Syd? Läs mer vad några av våra kollegor berättar om deras arbete och varför de har valt att arbeta här.

Företagsrådgivare

Malin Becker

I min roll som företagsrådgivare i Simrishamn jobbar jag främst med nya företagskunder. Jag jobbar på flera olika sätt för att hitta nya kunder. Dels prospekterar jag på egen hand och tar hand om det naturliga inflödet, dels tar jag del av den kännedom som mina kollegor har men jag är också mycket ute på nätverksträffar, har möte på lunchen och etablerar nya kontakter. Jag är social och tycker om att träffa nya människor och det är så klart en förutsättning.

Vill att området utvecklas
Jag brinner för att se hur vårt område fortsätter att utvecklas och att få vara en del av hur nya verksamheter etableras och andra växer. Jag jobbar aktivt med att läsa in mig på området så att jag vet vad som händer i näringslivet här, vilka trenderna är, identifiera fällor och gör en allmän lägesscanning. 

Min sambo kommer härifrån trakten men själv kommer jag från Norrbotten. Jag hittade Sparbanken Syd innan jag flyttade ner hit och hade hört gott om banken och tyckte att det var en spännande arbetsgivare som delade mina värderingar och som tänker utanför boxen. Jag började i Kivik, jobbar nu i Simrishamn och har jobbat i banken i sex år.

Personlig relation viktigt
Jag gillar småskaligheten och att vara nära kunderna i deras vardag och närområde. Jag vill ha en personlig relation med mina kunder och det kan jag här. Banken lyssnar på sina anställda och man har möjlighet att påverka vilket gör att det är roligt att vara anställd här.

Företagsrådgivare

Anders Jönsson

Som företagsrådgivare i Lomma och Malmö jobbar jag främst med små och medelstora företag i området. Jag brinner för kundrelationen och långsiktigheten och tycker att det är några av de viktigaste delarna i mitt jobb. Jag träffar gärna kunden ute hos dem även om det tar lite längre tid för mig och alternerar kundbesök med bokade besök på kontoret. Jag jobbar en del med prospects, dvs nya möjliga kunder. Vi bearbetar ett område eller en ort och alla, eller delar av, bankens företagsrådgivare arbetar tillsamman mot samma mål. Som stöd har vi olika marknadsföringsåtgärder som sker samtidigt.

Kundens behov och önskemål i fokus
I mitt jobb ingår att ha överblick och vara alert för kundens behov och önskemål. Det kan gälla allt ifrån finansiering av t ex fastigheter och maskiner, placering av överskottslikviditet och långsiktigt sparande och försäkringar. Vid behov kopplar jag in någon av våra specialister inom försäkringar och sparande. I dagsläget har jag också ett mentorskap för en yngre kollega vilket jag tycker är väldigt inspirerande för såväl mig själv och även att få se utvecklingen.

DLE - Det Lilla Extra
För mig är det en självklarhet att arbeta i en självständig sparbank – det har jag alltid gjort och kan inte tänka mig en affärsbank. I Sparbanken Syd har jag nu varit i fem år. Jag gillar den lokala förankringen, närheten till beslut och att ha möjlighet att ge Det Lilla Extra - DLE - till mina kunder. Jag känner eller känner till alla mina kollegor. Det gör att det är lätt att ta kontakt med rätt person vilket sparar mycket tid och är i slutändan en stor fördel för kunden.

Kundtjänstrådgivare

Muhammad Manzoor

Jag trivs väldigt bra med mitt jobb, säger Muhammad Manzoor, kundtjänstrådgivare på Hylliekontoret i Malmö. Det roligaste med jobbet är kontakten med kunderna och att ge den bästa servicen, säger han med ett stort leende.

Varierande dagar
Som kundtjänstrådgivare tar jag emot kunderna som besöker oss och det är både privat- och företagskunder. Jag hjälper besökarna direkt på plats och lägger upp nya kunder i våra system, flyttar deras engagemang från en annan bank, öppnar nya avtal och löser problem. När det gäller sparande och bolån så slussar jag kunden vidare till mina kollegor för ett rådgivningsmöte. Jag hjälper även mina kollegor här på Hylliekontoret och på vårt kontor på Studio i Malmö med liknande uppgifter.

Vi ger det lilla extra
Muhammad började på Sparbanken Syd 2017 och arbetade tidigare på en större bank. Han kan därför se skillnaderna mellan att jobba för en stor och en mindre arbetsgivare. Jag uppskattar den personliga kontakten som vi har med våra kunder och att vi ger det där lilla extra. Det är en anda som vi även har mellan oss kollegor och jag känner mig väl omhändertagen. I en mindre organisation blir jag också lyssnad på och har möjlighet att påverka min arbetsplats och mina uppgifter. Jag skulle absolut rekommendera Sparbanken Syd som arbetsgivare och jobbet som kundtjänstrådgivare. Det finns också stora möjligheter att utvecklas inom banken om man önskar det.

Kundstödshandläggare

Sophia Zhu

I mitt jobb som kundstödshandläggare hanterar jag all form av administration och support av de kundärenden som kommer från kontoren inom betala- och sparaområdet. På så vis kan kontoren och rådgivarna avlastas och får mer tid över för att träffa kunderna och kan göra fler affärer.

Vi effektiviserar våra arbetssätt
Även om mycket är automatiserat idag så sker fortfarande en del arbete manuellt. Det kan vara allt ifrån att ta fram engagemangsbesked och hantera utlandsbetalningar till att överföra fonder och aktier från andra banker. Jag har mycket varierande arbetsuppgifter och ingen dag är den andra lik. Jobbet innebär också en del kontakt med kontoren och rådgivarna och så klart mycket samarbete med interna enheter som internstöd och vår förvaltningsavdelning. Vi jobbar också mycket med att effektivisera våra arbetprocesser och med att ändra rutiner för att förenkla så mycket det går.

Lär mig mycket varje dag
När man som jag jobbar på en mindre arbetsplats innebär det att många behöver ha kunskap om mycket för att kunna hoppa in där det behövs. Det innebär också stora möjligheter och utrymme att utvecklas och lära sig nya saker varje dag. Vi har en väldigt familjär miljö och alla hjälps åt. Jag har fantastiska kollegor som verkligen tar hand om varandra och våra kunder med stort engagemang.

Privatmarknadschef

Carolin Olsson

Jag arbetar idag som Privatmarknadschef på vårt kontor i Tomelilla och det har jag gjort i snart 1,5 år. Där har jag ansvar för ett fantastiskt gäng på åtta medarbetare.  Jag försöker varje dag att skapa de bästa förutsättningarna för dem så att de kan göra sitt jobb på allra bästa sätt. Det innebär bl.a att arbeta proaktivt för att förmedla en tydlig bild om vart vi är på väg, varför och hur vi ska ta oss dit.

Trygghet och mod
Det innebär också att coacha dem på såväl gruppnivå som på individnivå genom att lyssna in, stötta och utmana. Jag jobbar mycket med tydlighet för att skapa trygghet i gruppen, så att alla ska förstå vad som förväntas av dem. Detta skapar i sin tur mod. Mod att våga förändra, att prova nya saker, misslyckas och prova igen. Jag försöker jobba nära min grupp och tänker mycket på att vara en god förebild.

Nära kundrelationer
Innan jag började jobba i Tomelilla så jobbade jag som privatrådgivare på kontoret i Ystad där jag började 2008. Det finns ett stort engagemang i banken och många lojala medarbetare som brinner för sitt arbete. Det är spännande att få jobba i en självständig sparbank där besluten är lokala och kundrelationerna nära. För mig är det också viktigt att banken jobbar med hållbarhet och samhällsengagemang. Det gör att vårt arbete har ett högre syfte. Jag uppskattar även att arbetet är omväxlande och att jag under mina år i banken har fått möjlighet att utvecklas och jag lär mig ständigt nya saker.

Processägare för infrastruktur och e-bank

Jörgen Mellberg

I mitt arbete som processägare för infrastruktur och e-bank arbetar jag med olika leverantörer för våra IT-system, nätverk på kontoren, utrustning men också frågor kring säkerhet som GDPR och olika lagkrav. Som processägare ansvarar jag för processerna med alla banksystem och IT-system som i sin tur stödjer de andra processerna i banken som t ex spara, låna och digitala tjänster.

Korta beslutsvägar
Jag har tidigare varit anställd hos stora arbetsgivare och det är ganska stor skillnad mot att jobba i ett mindre företag. Nu sitter jag på huvudkontoret och har nära till alla kollegor. Det händer att vi stöter på varandra i korridorerna och löser en fråga där och då. Jag gillar att det är så korta beslutvägar och nära till chefer och ledning. En mindre arbetsgivare innebär också att jag har en bred roll och täcker ett stort område. Jag tycker att det är utvecklande att få jobba med så olika frågeställningar varje dag.

Som en stor familj
Det är flera saker som jag uppskattar med Sparbanken Syd – som att vi inte har några aktieägare med krav på avkastning utan att vi kan jobba med en helt annan långsiktighet. Jag gillar även att vi låter delar av vår vinst gå tillbaka till kunderna. Men även storleken som gör oss till en enda stor familj som hjälps åt för att nå samma mål uppskattar jag stort.

Privatrådgivare Syd Digital

Susanne Marbe 

Jag jobbar som privatrådgivare sedan 2 år på Syd Digital som är Sparbanken Syds digitala rådgivningskontor. Vi jobbar på samma sätt som på våra lokala kontor men vi möter istället våra kunder via telefon, mail eller nätmöten. Det blir enklare och smidigare för kunden att kunna nå oss var man vill samtidigt som vi behåller den personliga kontakten.

Mina kvaliteter tas tillvara
Tidigare arbetade jag i en stor affärsbank men jag trivdes inte riktigt med en så stor arbetsgivare.  Sparbanken Syd är en mindre bank och det märks då vi internt har nära till chefer och beslutsfattare och kontakten med våra kunder blir mer personlig. Som anställd känner jag att banken tar tillvara mina kvaliteter och min kunskap och låter mig använda det på bästa sätt. Jag har fått delta i olika projekt vilket har gett mig en personlig utveckling och fått mig att växa. Det gör att mitt arbete blir roligare och att jag trivs ännu bättre.

Vi hjälper varandra
På Sparbanken Syd finns det fantastiska kollegor. Jag blir alltid sedd och lyssnad på och jag värdesätter verkligen den vilja som finns internt att hjälpa varandra och sättet som vi alla jobbar tillsammans för att nå våra mål.

Chief Compliance Officer

Carl Edvaller 

Compliance huvuduppdrag är att kontrollera att banken uppfyller de lagar och regler som gäller för den s.k. tillståndspliktiga verksamheten. T ex kontrollera inhämtning av kundkännedom enligt anti-penningtvättsregelverket eller kontrollera den information vi ger till våra kunder. Compliance har också en rådgivande funktion och tillhandahåller råd och stöd till banken samt håller örat mot rälsen vad gäller regelverksutveckling.

En välskött bank
I grunden handlar regelefterlevnad såklart om kundskydd, samhällsengagemang och förtroende. Att vara bra inom dessa områden kommer att vara en stor konkurrensfördel i framtiden. Välskötta banker med högt anseende och sund styrning kommer att attrahera fler kunder. Sparbanken Syd har alla ingredienser för att lyckas med detta.

Privatrådgivare Kristianstad

Richard Szabo 

Jag är ny på Sparbanken Syd och jobbar som privatrådgivare på vårt nya kontor i Kristianstad. Jag har jobbat i bank i hela mitt yrkesliv och har haft flera olika arbetsgivare men det kändes som om Sparbanken Syd hade det där lilla extra. Det som tilltalade mig direkt är att banken går emot strömmen genom att öppna nya kontor istället för att stänga dem. Redan från början fick jag känslan av att Sparbanken Syd är en personlig bank med kunden i fokus och det har bara förstärkts sedan dess.

Självständigheten viktig
Det passar mig väldigt bra eftersom jag verkligen brinner för det personliga mötet och att lyssna till kundernas behov och att kunna skräddarsy de mest optimala lösningarna. Jag tycker också om att Sparbanken Syd är en helt självständig sparbank och dessutom den enda som finns kvar i Sverige. Jag gillar friheten att inte vara knuten till en storbank utan att vi har möjlighet att påverka och erbjuda produkter från olika leverantörer för kundens bästa.

Kundens behov i centrum
I mitt jobb träffar jag människor och pratar om deras privatekonomi – lån, sparande, försäkringar, pension, vardagstjänster m.m. Jag lyssnar efter behov och önskemål och försöker hitta lösningar som passar kunden bäst. Jag trivs väldigt bra att jobba som privatrådgivare och att aldrig veta exakt hur dagen kommer att se ut.