Om Sparbanken Syds stiftelse

Sparbanken Syds stiftelse ska genom sin verksamhet möjliggöra goda idéer som bidrar till en positiv samhällsutveckling och skapar hållbar tillväxt i vårt samhälle till nytta för nuvarande och kommande generationer.

Ansökningar om bidrag beviljas till projekt med stark anknytning till Sparbanken Syds verksamhetsområde.

Stiftelsen har sin egen styrelse som beslutar vilka projekt och verksamheter som kan få bidrag. Med dessa satsningar vill vi förverkliga goda idéer som skapar hållbar tillväxt, samhällsnytta, folkbildning och främjar innovation.

Stiftelsen prioriterar engagemang som värnar om miljö, mångfald och även projekt som ger spinnoff-effekter och gör andra verksamheter lönsamma i vår region.

Stiftelsen kan i mån av resurser även själv söka intressanta projekt/satsningar. Stiftelsen prioriterar projekt som ger goodwill åt Sparbanken Syd.

Välkommen med din ansökan!

Vi tar emot ansökningar inom resp område under följande perioder:
  • Investeringsprojekt och projekt har ansökningsperioder i januari, april och oktober.
  • Skolutflykter har ansökningsperiod året runt.
Styrelse för Sparbanken Syds stiftelse

Ordförande: Kjell Ulmfeldt, Malmö
Ledamot: Per-Uno Alm, Sjörup
Ledamot: Charlotta Blom, Ystad
Ledamot: Fredrik Hagenkötter, Ystad
Ledamot: Henrietta Hansson, Kristianstad
Ledamot: Jessica Malm, Skivarp
Verkställande tjänsteman: Crystal Welin, Kivik

Stiftelsens policy