Beviljade bidrag

2021

Kiviks AIF Flickfotboll, 40 000 kr
Samså skördefest, 11 000 kr
Ale AIF, 20 000 kr
Rikstolvan, 50 000 kr
Borrby Scouter, 23 000 kr
Framtidens natur- och kulturarv, 50 000 kr
AST, 25 000 kr
Drakemöllan Nordiskt Forum för Kultur och vetenskap, 20 000 kr
Harmonikören, 12 000 kr
Scen Österlen, 35 000 kr
Sommarteatern Österlen, 35 000 kr
Klostret Ystad, 60 000 kr
Företagarna Ystad E65, 50 000 kr

2020

Snogelholm Landart, 30 000 kr
Skillinges Frivillige Räddningsvärn, 50 000 kr
Österlen Skulpturpark, 8 000 kr
Kåseberga Byalag, 40 000 kr
Skolutflykt Simrislundsförskola, 5 000 kr
Svarte Byalag, Uteklassrum, 80 000 kr
Frenninge Vollsjö Brandstad Föreläsningsförening, 26 000 kr
Föreningen Schhh, Resilient Living Room, 20 000 kr
Föreningen Österlen-Sim, 21 600 kr
Litteraturrundan, 15 000 kr
Sweden 3 days, 100 000 kr
Vitaby Grevlunda byalag, Vitaby Vis- och Tonfestival, 10 000 kr
Ystads Tennisklubb, 25 000 kr
Tillväxt Syd, 70 000 kr
Marknads- & Näringsliv i Ystad kommun, Backåkra Summit, 75 000 kr
Rikstolvan AB, 30 000 kr
Brösarpsmodellen, 60 000 kr

Utbetalning av beviljat bidrag

Rekvirera medlen från oss först när de behövs för det beviljade ändamålet. Vid rekvisition ska projektet vara fullfinansierat. 
Rekvisitionsblankett 
Bidraget sätts in på ett konto i Sparbanken Syd.

Om beviljat projekt inte startas
Bidrag som inte rekvireras sex månader efter beslut, betalas inte ut.

Slutredovisning
Slutredovisning ska skickas in till oss två månader efter avslutat projekt och ska omfatta en ekonomisk redovisning och en redovisning av projektets utfall. 
Till slutredovisningen för bidragsmottagare

Eventuell återbetalning av utbetalda bidrag
  • Projekt som inte startats inom angiven tid.
  • Bidraget har inte använts till avsett ändamål.
  • Projektet inte har slutförts.
  • Medel som överstiger kostnaderna för projektet.
  • Om slutredovisning ej mottagits.