Har du en idé?

Goda idéer ska förverkligas och inte parkeras i en skrivbordslåda. Välkommen med din ansökan för att kunna förverkliga din dröm.

Ansökan nya projekt

Sparbanken Syds stiftelse ska genom sin verksamhet möjliggöra goda idéer som bidrar till en positiv samhällsutveckling och skapar hållbar tillväxt i vårt samhälle till nytta för nuvarande och kommande generationer.

Projekten ska ha sin hemvist inom Sparbanken Syds geografiska verksamhetsområde.

Investeringsprojekt

Projekt inom denna kategori ska tydligt driva tillväxt, vara nytänkande och samtidigt vara till nytta för hela samhället och pågå under en längre period. Vi prioriterar projekt som samverkar med andra aktörer och som ger spinoff-effekter.

Projekt

Inriktningen kan vara inom kultur, idrott eller inom andra intresseföreningar och kan syfta till ett event, konsert, mässa eller liknande. Projektet ska vara tidsbegränsat och ha ett tydligt slutdatum. 

Skolutflykter

Med dessa utflykter vill vi bjuda på naturupplevelser för elever i årskurs 3. Bidrag delas ut till skolklasserna för att under höstterminen besöka Stenshuvuds nationalpark eller under vårterminen besöka Kiviks Esperöds Arboretet i Kivik.

Priser

Sparbanken Syds stiftelse delar ut priser som går hand i hand med sparbanksidén och främjar tillväxt och samhällsutveckling. De priser som stiftelsen ger till är Piratenpriset och Kulturpriset.

Riktlinjer för val av projekt
  • Stiftelsens bidrag satsas i projekt som skapar hållbarhet, tillväxt, samhällsnytta, folkbildning och som främjar innovation.
  • Stiftelsen prioriterar projekt som kan ge spinoff–effekter och samverkansprojekt som kan göra andra verksamheter i vår region lönsamma.
  • Stiftelsen prioriterar projekt där det klart framgår syfte och tydligt formulerade mål.
  • Projekten ska ha sin hemvist inom Sparbanken Syds geografiska verksamhetsområde.
  • Om tidigare beviljat bidrag inte slutredovisats, behandlar vanligtvis styrelsen inte någon ny ansökan från samma sökande.
  • Stiftelsens bidrag beviljas inte till löpande verksamhet eller driftskostnader. Vidare beviljas inte heller bidrag till renovering, byggnationer eller resor. Redan påbörjade projekt anses fullfinansierade.
Ansökningsperiod

Investeringsprojekt och projekt har ansökningsperioder i januari, april och oktober.

Skolutflykter har ansökningsperiod i april och oktober.

Behandling av personuppgifter och publicering

Då du skickar en ansökan till Sparbanken Syds stiftelse registreras dina personuppgifter i vårt online baserade ansökningssystem. Informationen du lämnar till oss behandlas i enlighet med våra riktlinjer för integritet- och sekretess. Sparbanken Syd kan komma att på sin webbplats och annonsering i media, publicera namnen på de sökande som beviljats bidrag. Även belopp och ändamål kan komma att anges. Observera att när ansökan lämnas in, ges samtycke till att en sådan publicering får ske. Samtycke lämnas även till Stiftelsen/Sparbanken Syd att få behandla personuppgifterna i ansökan i den utsträckning som krävs.      

Kontakt

Om du vill veta mer om Stiftelsen är du välkommen att maila till stiftelse@remove-this.sparbankensyd.remove-this.se