Kundkännedom företagskund

Varför ställer vi frågor om ditt företag?

Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism innebär i korthet att alla banker måste ha en god kunskap om sina kunder och deras affärer så att varken kunder eller bank utnyttjas i penningtvättssyfte. Vi som bank har också skyldighet att löpande följa upp att informationen vi har är aktuell. Därför ställer vi regelbundet frågor om er verksamhet och avsikten med att använda bankens tjänster.

Varför finns lagen om penningtvätt?
Syftet med penningtvättslagen är att förhindra att varken kunder eller bank utnyttjas i penningtvättssyfte eller för att finansiera terrorism.

Företrädare för företag
Du som företräder ett företag måste kunna visa giltig id-handling och att du har rätt att företräda företaget. Dessutom måste banken kontrollera vem eller vilka som, själva eller tillsammans med närstående, äger mer än 25 procent av företaget och om någon har ett bestämmande inflytande över företaget. Du måste också vara beredd att svara på frågor om företagets verksamhet, dess omsättning och hur företaget kommer att utnyttja bankens tjänster.

Vem är verklig huvudman?
En verklig huvudman är en fysisk person som ytterst, direkt eller indirekt, äger eller kontrollerar en juridisk person, exempelvis ett aktiebolag eller en förening men inte enskilda firmor. En juridisk person kan ha flera verkliga huvudmän.

Vad är direkt eller indirekt kontroll?
Direkt kontroll innebär att den verkliga huvudmannen har ett direkt ägande eller kontroll i den juridiska personen. Indirekt kontroll innebär att den verkliga huvudmannen utövar kontroll över en eller flera juridiska personer som i sin tur utövar kontroll över verksamheten.

Vem är en person i politiskt utsatt ställning?
PEP (Politically Exposed Person) är en person som har eller har haft en viktig offentlig funktion inom en stat eller i en internationell organisation. Yrken eller positioner som innebär politisk utsatthet medför en ökad risk för att utsättas för till exempel korruption eller mutbrott. Därför behöver vi veta om den verkliga huvudmannen är en person i politisk utsatt ställning eller om huvudmannen har en familjemedlem eller medarbetare som är PEP.

Blanketter för att lämna kundkännedom åt företag eller förening
Blanketten ”Kundkännedom Företag” är den som används för att svara på våra grundläggande frågor gällande ert företag. Som stöd till frågor som kan vara svårtolkade, finns informationsbladet ”Förklaring till blanketten Kundkännedom Företag”. Om ni även blivit uppmanade att identifiera er, den verkliga huvudmannen eller styrelsen i företaget används blanketten ”Legitimation”.

Om ni är ett företag eller en förening med flertalet utlandsbetalningar, kan bilagorna ”Motparter – Ankommande utlandsbetalningar” och ”Motparter – Avgående utlandsbetalningar” användas för att ge den information Banken behöver för att uppnå fullgod kundkännedom.

Blanketter
Kundkännedom företag
Förklaring till blanketten Kundkännedom företag
Legitimation
Motparter - Ankommande utlandsbetalningar
Motparter - Avgående utlandsbetalningar