Ansökan om sponsring

Fyll i nedanstående formulär för att ansöka om sponsring. 

Adress till föreningen/org.
Epost till kontaktperson/förening/projekt
Mobilnr till kontaktperson/ förening/projekt
Eventuell hemsida till förening/projekt
Kort beskrivning av förening/projekt (verksamhet, antal medlemmar, ungdomsverksamhet m.m.)
Beskriv era grundläggande värderingar: Vad står ni för?
Ungefärligt antal pojkar/herrar i verksamheten
Ungefärligt antal flickor/damer i verksamheten.
Varav ungdomsverksamhet x antal pojkar och x antal flickor.
Vi vill att sponsring bidra till en hållbar utveckling. Hjälp oss gärna förstå hur ert projekt/er förening också gör det.
På vilket sätt tar föreningen/projektet hand om miljön?
På vilket sätt främjar föreningen/projektet just ekonomiskt tillväxt?
På vilket sätt hanterar föreningen/projektet integrering, jämställdhet och välbefinnande?
Ekonomisk situation/behov? (budget)
Hur ser resursfördelningen ut procentuellt mellan könen? Dam/flickor respektive herr/pojkar?
Vilket belopp ansöker ni om?
Vad vill ni uppnå och vad kommer ni att använda pengarna till? (mål)
Vilken målgrupp ska få ta del av pengarna? (Åldersgrupp och könsfördelning)
Vilken tidsperiod rör det sig om?
Vilken motprestation erbjuder ni oss som sponsor? (exponering, aktiviteter, kundträffar etc)
Publiksiffror/besökare tidigare evenemang?
Nuvarande bankförbindelse?
Har ni tidigare erhållit bidrag från Sparbanken Syd?
Namnge övriga sponsorer

Dina personliga uppgifter är skyddade. Du kan känna dig helt trygg med att den personliga information som du uppger i en intresseanmälan aldrig når någon utomstående. All information skyddas genom kryptering när den skickas till Sparbanken Syd.