Vi stödjer

Sparbanken Syd har en lång tradition av sponsring och varje år stödjer vi omkring 150 föreningar och evenemang.

Sponsring

En aktiv och närvarande sponsor

Sparbanken Syd sponsrar varje år närmare 150 föreningar och evenemang i bankens verksamhetsområde. Vi har ambitionen att vara en aktiv och närvarande sponsor såväl som en viktig samarbetspartner.

Det är viktigt att våra värderingar, affärsidé och vision speglas i de projekt vi väljer att sponsra. Vår bank skapar värde och nytta för lokalsamhället med ett tydligt hållbarhetsfokus. Det innebär bland annat att vi önskar att de föreningar och initiativ vi stöttar ska sträva efter en socialt hållbar, jämställd och inkluderande verksamhet. Vi vill att vår sponsring ska ge god effekt, vara tydlig och att många människor ska engageras samt uppfatta och uppskatta våra insatser.

Ansökan

Banken tar emot sponsringsansökningar löpande. Innan du ansöker om vårt stöd vill vi att du läser våra riktlinjer. Vi tar endast emot ansökningar via vårt ansökningssystem.

Vi sponsrar:
 • Vi sponsrar breda verksamheter där vi kan nå många människor i vårt lokalsamhälle och vi engagerar oss inom såväl idrott, kultur som samhälle. Vi sponsrar även enskilda event inom dessa sektorer.
 • Stor vikt läggs på att verksamheten vi sponsrar stämmer överens med våra värderingar och som verkar för inkludering och ett gott ledarskap.
 • Vi prioriterar verksamheter där ungdomar uppmuntras, stöttas och ges en meningsfull fritidssysselsättning.
 • Sponsringsverksamheten ska präglas av hög kvalitet genom samarbeten med seriösa partners.All sponsring ska stärka banken och dess varumärke.
 • Vår sponsring bygger på skrivna avtal och utvärderas årligen.
Vi sponsrar inte:
 • Enskilda individer, enskilda lag inom en förening och inte heller religiösa eller politiska verksamheter. Verksamheter som är uppenbart skadliga för miljön.
 • Föreningar som inte tar ett socialt ansvar och som inte kraftfullt agerar mot missbruk, våld, tar tydligt avstånd mot rasism och andra sociala orättvisor.
 • Verksamheter med osund ekonomi eller där oegentligheter förekommer.
 • Projekt där anknytningen mellan föreningen och Sparbanken Syd saknas eller är otydligt.
Mervärden för Sparbanken Syd

Förutom allmän goodwill vill vi att sponsringssamarbetet ska innehålla tydliga mervärden för Sparbanken Syd. De specificeras i avtalet mellan oss och den verksamhet vi sponsrar. Exempel på mervärden är:

 • Att vi är kontoförande bank för den förening vi sponsrar.
 • Att vår logotyp alltid finns med i er marknadsföring och på er hemsida samt att vi får använda föreningens logotyp i Sparbanken Syds marknadsföring.
 • Att vi har rätt att använda tidningsartiklar samt omnämna er i vår egen marknadsföring i våra olika kanaler.
 • Att vi får tillgång till ledare och spelare som ställer upp i promotionsyfte och deltar vid Sparbanken Syds kundmöten, evenemang och konferenser.
 • Att vi har möjlighet att erbjuda ekonomisk information, till exempel att vi kan hålla möten för era medlemmar, nätverk eller motsvarande.
 • Att vår logotyp alltid finns med i er marknadsföring och på er hemsida samt att vi får använda föreningens logotyp i Sparbanken Syds marknadsföring

Logga

Här kan du ladda ner vår logga.
Högerklicka på länken och välj
"Spara länk som".

Sparbanken Syd för webb

Sparbanken Syd för tryck

Tack till Sparbanken Syd för webb