Vi värnar om våra medarbetare och kunder. För att sakta ned spridningen av Coronaviruset, ber vi dig som kan att använda vår internet- eller mobilbank istället för att besöka våra kontor. För mer information om Corona läs här

Open banking

Creating the next generation

We look forward to on board you and create the next generation of banking experience for our customers. To be on boarded you need to be a Certified provider for the service you wish to connect to, at the Swedish FSA (Financial Supervisory Authority) or the equivalent authority within the EU/EES.

How to connect

All you need to do is, fill in the form and submit it. After this the On boarding process will begin. We will contact you, in order to enroll you as a TTP. This includes enrolment with the desired services as defined in PSD2:

 • Payment initiation service
 • Account information service
 • Payment instrument issuer Service

What you get

 • The necessary documentation on API
 • How to connect safe and secure to our API
 • Access to our sandbox environment, where you can test your services

The API are based on the international standard of PSD2 APIs, defined by Stet. Click here.

Tillgång för tredjepartsleverantörer för betalningskonton och kontoinformation

Allt du behöver göra som Tredjepartsleverantörer är att fylla i ansökan och skicka in den. Ange vilka tjänster ni önskar tillgång till såsom kontoinformations- och/eller betalningstjänster.

På ansökningssidan finns information om

 • åtkomstprocesser
 • testsystem
 • dokumentation
 • tillgång till produktionssystem
 • ”frågor och svar” och kontaktinformation för support.

Enligt lagen måste varje tredjepartsleverantör godkännas av Finansinspektionen som leverantör innan tillgång till betalkonton och tjänster kan lämnas ut.  

API:erna är baserade på de internationella standarden för PSD2, som definieras av Stet. Klicka här.

Statistik

Enligt lag ska banker offentliggöra statistik över KPI:er och Servicemål för API:er under PSD2. Informationen för Sparbanken Syd finns att ta del av under fliken Performance statistics på denna länk