PSD2 - tredjepartsleverantör

Ett nytt regelverk för att förbättra konsumentskyddet, öka kundnyttan genom innovation och stärka konkurrensen

PSD2 implementeras i Svensk lag bl a via den nya Betaltjänstlagen. Den stora förändringen i den nya Betaltjänstlagen är att den utökas till att omfatta nya typer av tjänster för att betala och att få kontoinformation, så kallade betalningsinitieringstjänster respektive kontoinformationstjänster. Företag som erbjuder dessa tjänster för betalningsinitiering och kontoinformation kallas tredjepartsleverantörer. Den nya lagen tillåter tredjepartsleverantörer att få tillgång till våra kunders information om betalningskonton och betaltjänster. Innan vi lämnar ut sådan information eller ger tredjepartsleverantörer tillträde till din kunddata krävs ditt samtycke.

Tillgång för tredjepartsleverantörer för betalningskonton och kontoinformation

För dig som Tredjepartsleverantörer skickar du in en ansökan för att få tillgång till kontoinformations- och betalningsinitieringstjänster på länken nedan. På ansökningssidan finns också information om åtkomstprocesser, testsystem, dokumentation, tillgång till produktionssystem, ”frågor och svar” samt kontaktinformation för support. 

Enligt lagen måste varje tredjepartsleverantör godkännas av Finansinspektionen som leverantör innan tillgång till betalkonton och tjänster – lämnas ut. 

Skicka in ansökan här