Kundkännedom privatkund

Formulär för att lämna kundkännedom

I vårt dagliga arbete granskar vi återkommande avvikelser för att förhindra finansiell brottslighet. Grunden för att bekämpa penningtvätt bygger på en välfungerande ”känn-din-kund-process” (KYC) där vi ber alla våra kunder att svara på några frågor om sin ekonomi. Vi följer EU:s lagstiftning om bekämpning av penningtvätt (Anti Money Laundering, AML) och KYC.

Du kan läsa mer om kundkännedom och penningtvätt här.

Här kan du lämna din kundkännedom
Kundkännedom minderårig

Enligt lag måste vi som bank ha en dokumenterad kännedom om samtliga våra kunder, även den som är minderårig. Omyndiga kan inte själv lämna in sina uppgifter och därför behöver förmyndaren/förmyndarna hjälpa den minderåriga att skicka in sin kundkännedom.

Signering av minderårigs kundkännedom

När formuläret är ifyllt behöver samtliga förmyndare signera med BankID. Finns det två förmyndare behövs två signeringar men de behöver inte ske samtidigt, utan det går bra att logga in senare och komplettera med ytterligare en signering. Här kan du logga in för att godkänna kundkännedomen.