Vi värnar om våra medarbetare och kunder. För att sakta ned spridningen av Coronaviruset, ber vi dig som kan att använda vår internet- eller mobilbank istället för att besöka våra kontor. För mer information om Corona läs här

Att känna sin kund

Alla banker är enligt lag skyldiga att ställa frågor. Skälet är ”Lagen mot penningtvätt och finansiering av terrorism” som gäller i alla EU-länder.

Kundkännedom

Ökad kundkännedom och lagen om penningtvätt

Alla banker i Sverige är skyldiga enligt lag att göra en bedömning av risken för att utnyttjas för penningtvätt eller medverka till finansiering av terrorism.

Skälet är ”Lagen mot penningtvätt och finansiering av terrorism” som grundar sig på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv som gäller i alla EU-länder. I korthet innebär lagen att alla banker är tvingade att ha god kunskap om sina kunder och dess affärer så att bankerna inte utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Lagen innebär också att du som kund måste kunna legitimera dig i samband med att konto öppnas eller transaktioner görs. Förutom banker så gäller lagen även försäkringsbolag och andra som driver finansiell verksamhet.

Vi behöver ställa frågor till dig

Ett krav som lagen ställer på oss banker är att alla kunder ska kunna visa upp en ID-handling – körkort eller pass. Bankerna har också skyldighet att ställa vissa frågor till sina kunder i samband med transaktioner på banken, till exempel om man sätter in eller betalar med kontanter. Åtgärderna är till för att försvåra hanteringen av penningtvätt och finansiering av terrorism och för att skydda dig som kund.

Lagen gäller alla banker i Sverige

Sparbanken Syd är en liten lokal bank och vi tycker att vi känner alla våra kunder väl. Dock måste vi givetvis följa de lagar och regler som gäller. Regelverket gäller alla banker och är ingenting vi kan påverka.

Har du fått ett brev och behöver hjälp?

Sedan lagen tillkom har vi kontinuerligt kompletterat uppgifter om våra kunder precis som lagen kräver. Huvudsakligen i samband med att vi träffat våra kunder. Trots detta saknar idag banken vissa uppgifter och har därför beslutat att kontakta kunder via brev för att komplettera de uppgifter som saknas. I brevet ombeds kunden att fylla i en blankett och skicka in den med ett bifogat svarskuvert.

Har du fått ett brev och behöver hjälp med att fylla i blanketten är du välkommen att kontakta vårt Kundcenter på tel. 0411-82 20 00 eller mail info@sparbankensyd.se eller kom in på något av våra kontor så hjälper vi dig gärna.

Vi hoppas du förstår syftet med åtgärden och att detta inte vållar dig allt för stora problem.

Tack för att du vill hjälpa oss!

Den information banken får om kunderna behandlas självfallet konfidentiellt och omfattas av banksekretess och personuppgiftslagen. 

Läs mer på Bankföreningens sida om penningtvätt, www.penningtvatt.se