Klagomål

Vi tar ditt klagomål på allvar

Sparbanken Syd har som målsättning att alltid ta missnöjda kunders klagomål på största allvar och har en särskild policy för detta. Vi strävar efter att aktivt lyssna på en missnöjd kund och snabbt och sakligt utreda vad som hänt. Om banken inte anser sig kunna tillmötesgå ett klagomål har kunden rätt att få ett skriftligt svar med bankens motivering till detta.

Kontakta kontoret

Det enklaste och snabbaste sättet att få rättelse om du anser att ett fel begåtts, är att vända dig till det kontor som du tycker har gjort fel. Ofta behövs olika utredningar med framtagande av material och/eller vad som sagts i samtal med bankens personal. Kontoret har de bästa förutsättningarna att snabbt ta fram sådan utredning och lämna ett svar. Kontakta därför gärna handläggaren på banken eller din kontaktperson på banken om du är missnöjd.

Om du inte är nöjd med kontorets svar

Skulle du inte vara nöjd med det svar du får på kontoret kan ärendet prövas på nytt. Du ska då skriva till bankens kundombudsman. Beskriv vad du tycker blivit fel och vilket kontor du kontaktat i första hand.

Sparbanken Syd 
Kundombudsman
Box 252 
271 25 Ystad

eller mail info@remove-this.sparbankensyd.remove-this.se 

Om du är missnöjd med bankens beslut

Skulle du efter överprövning fortfarande inte anse dig kunna acceptera bankens beslut kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, som opartiskt och utan kostnad prövar privatpersoners tvister mot näringsidkare. Konsumentvägledare i din kommun lämnar också råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor. Du kan även låta allmän domstol pröva ditt ärende.

Information

Konsumenternas är ett samarbete mellan Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå. Deras uppdrag är att hjälpa konsumenter med frågor om bank och finans, försäkringar och pension. Läs mer om dem på www.konsumenternas.se

Konsumentverket håller koll på dagens och framtidens konsumentvardag för att alla ska kunna handla medvetet. Läs mer om dem på www.konsumentverket.se

Åberopa ångerrätt där det passar dig

Du som kund har rätt att åberopa ångerrätt i annan kanal än där avtalet/köpet utfördes. Det betyder att du kan välja mellan att gå in på ditt kontor, skicka ett meddelande via internetbanken, ringa vårt Kundcenter eller skriva ett brev till oss.

Återställande

Inom 30 dagar från det att du som kund meddelat att du vill utöva ångerrätten ska vi som bank återställa produkten/tjänsten.

Ersättning till banken

När du som kund ångrar dig har banken rätt till kompensation för sådana skäliga kostnader (utöver årsavgift/ränta) som hänför sig till tiden före det att avtalet upphör. Det kan röra sig om kostnader i samband med distansavtalets ingående, t.ex. uppläggningsavgift för en kredit, administrationsavgifter, provision eller ersättning för utlägg, t ex lagfartskostnader.