Insättningsgarantin

Skyddet innebär att du får ersättning av staten om det institut där du har dina pengar går i konkurs eller om Finansinspektionen beslutar att insättningsgarantin ska träda in. Du har rätt till ersättning för din sammanlagda kontohållning med högst 1 050 000 kronor. 

Riksgälden kommer att göra ersättningen tillgänglig för dig inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

På begäran informerar ditt kreditinstitut om huruvida vissa produkter är garanterade. Individuellt Pensionssparande (IPS) omfattas inte av insättningsgarantin.

Läs mer om insättningsgarantin här