Vi värnar om våra medarbetare och kunder. För att sakta ned spridningen av Coronaviruset, ber vi dig som kan att använda vår internet- eller mobilbank istället för att besöka våra kontor. För mer information om Corona läs här

Insättningsgarantin

Skyddet innebär att du får ersättning av staten om det institut där du har dina pengar går i konkurs eller om Finansinspektionen beslutar att insättningsgarantin ska träda in. Du har rätt till ersättning för din sammanlagda kontohållning med högst 1 050 000 kronor. 

Riksgälden kommer att göra ersättningen tillgänglig för dig inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

På begäran informerar ditt kreditinstitut om huruvida vissa produkter är garanterade. Individuellt Pensionssparande (IPS) omfattas inte av insättningsgarantin.

Läs mer om insättningsgarantin här