Kundskydd

Sparbanken Syd är måna om att våra kunder ska känna sig trygga. Här kan du hitta en del information om det arbete vi lägger ner för att du ska kunna känna dig trygg i dina affärer med oss.

Under denna rubrik hittar du information om kundkännedom, lagen om penningtvätt och varför vi kan behöva ställa frågor till dig.

Här finns fakta om insättningsgarantin och du kan läsa mer om integritet och sekretess.

Är du inte nöjd med det svar du får på kontoret kan ärendet prövas på nytt och du kan lämna ett klagomål. Allt om klagomålshantering finns också här.

Kundkännedom
Insättningsgarantin
Integritet och sekretess - GDPR
Kundskydd betalningar
Nya regler vid betalningar
PSD2 - tredjepartsleverantör
Kundskydd spara
Klagomål