200 år med cirkulär ekonomi

Den hållbara sparbanksidén. Vi är övertygade om att det som är bra för våra kunder är bra för oss, för vårt samhälle och för vår planet.

Den hållbara sparbanksidén

Hushållning av resurser och en hållbar ekonomisk livsstil har alltid varit en naturlig del av Sparbanken Syds verksamhet. När banken bildades 1827 låg fokus på de ekonomiska resurserna, idag omfattas såväl de sociala som miljömässiga. Man kan säga att sparsamhet – såväl med pengar som med andra resurser – är en del av vårt DNA.

Hållbart samhälle

Den urspungliga sparbanksidéns syfte var att stimulera till sparande och möjliggöra tillväxt genom kunskapsspridning och initiativ för en hållbar ekonomisk livsstil. I linje med detta åtagande verkar vi än idag för ett samhälle som hushåller med gemensamma resurser för att på så sätt bidra till att skapa ett hållbart samhälle även för kommande generationer. Vi arbetar aktivt för att främja en hållbar utveckling som inte skadar jorden, samhället eller den enskilda människan – varken nu eller i framtiden.

Sparbankslagen

Sparbanken Syd lyder under sparbankslagen vilken säger att banken ska använda sitt överskott för att främja samhällsnytta och en hållbar tillväxt. Som äkta sparbank har vi alltså inga aktieägare som kräver vinstmaximering och utdelning, vårt överskott återinvesteras istället för att bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Cirkulär ekonomi

Sparbanken Syd är en cirkulär ekonomi där våra kunder investerar i oss och vi återinvesterar i våra kunder, deras verksamheter och miljö. Detta kretslopp bidrar till en positiv utveckling och bygger en stabil och långsiktig tillväxt, såväl för banken, våra kunder som för vårt samhälle.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om sparbanksidén är du välkommen att kontakta vår hållbarhetsansvarige Crystal Welin. Maila gärna på crystal.welin@remove-this.sparbankensyd.remove-this.se