Med anledning av Coronaviruset får vi många frågor just nu. Läs mer här.

Risk och kapital

I bankens verksamhet uppstår olika typer av risker som kreditrisker, finansiella risker och operativa risker. Reglerna om kapitaltäckning ska stärka bankens motståndskraft mot finansiella förluster och därigenom skydda våra kunder.