Vi värnar om våra medarbetare och kunder. För att sakta ned spridningen av Coronaviruset, ber vi dig som kan att använda vår internet- eller mobilbank istället för att besöka våra kontor. För mer information om Corona läs här

Kreditbetyg/rating

Sparbanken Syd åsätts ett kreditbetyg av ratinginstitutet Moody's. Betyget är betydelsefullt för bankens upplåning på kapitalmarknaderna. Ett bättre kreditbetyg medför lägre upplåningskostnader.

Läs bankens nuvarande kreditanalys under länken nedan.

Moody´s credit opinion Nov 2020

Moody's credit opinion July 2020

Moody's credit opinion Feb 2020

Moody's credit opinion Sep 2019

Moody's credit opinion Mar 2019

Moody's credit opinion Dec 2018

Moody's credit opinion Jun 2018

Moody's credit opinion Dec 2017

Moody's credit opinion Jun 2017