Vi värnar om våra medarbetare och kunder! För att sakta ned spridningen av Coronaviruset, ber vi dig som kan
att använda vår internet- eller mobilbank istället för att besöka våra kontor. Sprid kärlek inte virus.

Ersättningar

Syftet med denna policy är att ange grunderna och principerna för hur ersättningar inom banken ska fastställas.

Ersättningar

Syftet med denna policy är att ange grunderna och principerna för hur ersättningar inom banken ska fastställas.

Ersättningspolicy

Styrelsens arbetsordning bilaga 6 ersättningsutskott