Med anledning av Coronaviruset får vi många frågor just nu. Läs mer här.

Ersättningar

Syftet med denna policy är att ange grunderna och principerna för hur ersättningar inom banken ska fastställas.

Ersättningar

Syftet med denna policy är att ange grunderna och principerna för hur ersättningar inom banken ska fastställas.

Ersättningspolicy

Styrelsens arbetsordning bilaga 6 ersättningsutskott