Vi värnar om våra medarbetare och kunder! För att sakta ned spridningen av Coronaviruset, ber vi dig som kan
att använda vår internet- eller mobilbank istället för att besöka våra kontor. Sprid kärlek inte virus.

Rapporter för delår

Halva årets resultat. En delårsrapport är som namnet antyder en rapport för en del av året, och i vårt fall för halva året.