Vi värnar om våra medarbetare och kunder. För att sakta ned spridningen av Coronaviruset, ber vi dig som kan att använda vår internet- eller mobilbank istället för att besöka våra kontor. För mer information om Corona läs här

Rapporter för delår

Halva årets resultat. En delårsrapport är som namnet antyder en rapport för en del av året, och i vårt fall för halva året.