Vi värnar om våra medarbetare och kunder. För att sakta ned spridningen av Coronaviruset, ber vi dig som kan att använda vår internet- eller mobilbank istället för att besöka våra kontor. För mer information om Corona läs här

Rapporter

Här samlas redovisningar och kommunikéer för alla år. Du kan läsa mer om resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser.