Vi värnar om våra medarbetare och kunder! För att sakta ned spridningen av Coronaviruset, ber vi dig som kan
att använda vår internet- eller mobilbank istället för att besöka våra kontor. Sprid kärlek inte virus.

Rapporter

Här samlas redovisningar och kommunikéer för alla år. Du kan läsa mer om resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser.