Arbeta hos oss

Redo för en ny dimension? Välkommen till Sparbanken Syd! Vi erbjuder intressanta och utmanande positioner i Sveriges enda självständiga sparbank.

Arbeta hos oss

Vi är övertygade om att välutbildad och engagerad personal är nyckeln till framgång.

För snart 200 år sedan öppnade det som idag är Sveriges äldsta, och enda helt självständiga sparbank - Sparbanken Syd - i Ystads rådhus. Som äkta sparbank har vi inga aktieägare som kräver vinstmaximering och utdelningar. Även om mycket har förändrats i samhället sedan dess är vårt syfte detsamma än idag, nämligen att använda vår vinst till att utveckla tjänster som skapar värde för våra kunder och att förverkliga goda idéer som bidrar till tillväxten i vårt samhälle. Därför vågar vi påstå att vi har Sveriges mest hållbara bankidé.

Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare för såväl nuvarande anställda som potentiella. Kanske är du en av dem? Förutom att du har en adekvat utbildning vill vi att du känner stort intresse för vårt samhälle och de människor som lever här. Välkommen med din ansökan!

Möt några kollegor

Är du nyfiken på att veta mer om vad det innebär att arbeta hos oss på Sparbanken Syd? Läs mer vad några av våra kollegor berättar om deras arbete och varför de har valt att arbeta här. Till sidan

Frågor

För frågor vänligen kontakta HR Camilla Stridh tel 0411-82 22 75, e-post: hr@remove-this.sparbankensyd.remove-this.se

Principer för behandling av arbetssökandes personuppgifter

För oss är det viktigt att din personliga integritet skyddas på ett korrekt sätt och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. I detta dokument kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter när du söker en anställning i Sparbanken Syd. Syftet är att ge tydlig information om bankens personuppgiftsbehandling i samband med rekryteringsprocessen.

Process för visselblåsning

Banken har en process för visselblåsning för att risker och missförhållanden i vår verksamhet ska upptäckas och åtgärdas så fort som möjligt. Processen innebär i korthet att personer som är verksamma i banken har möjlighet att rapportera allvarliga oegentligheter med hjälp av blankett för visselblåsning. Blanketten skickas till bankens Compliance-funktion, som ansvarar för att genomföra en utredning i anledning av mottagen rapport. Det finns också möjlighet att vända sig till behöriga myndigheter för att göra en anmälan av överträdelser eller misstanke om brott.