Leapfrogs

Leapfrogsstipendiet är ett samarbete mellan Malmö universitet, Lunds universitet, Högskolan Kristianstad, Blekinge Tekniska Högskola och Sveriges lantbruksuniversitet och där Sparbanken Syds stiftelse går in som en av möjliggörarna för projektet.

Tanken bakom Leapfrogs är ett stipendium på 40 000 kr som ger studenter möjlighet att prova en idé och kunna arbeta heltid med den under sommaren, juni-augusti. Utöver det finansiella stödet så erbjuds mottagare av Leapfrogs även coachning, workshops i affärsutveckling, samt ett värdefullt nätverk av andra studenter.

Ansökningsperiod t o m den 12 februari 2024.

https://student.mau.se/jobb-praktik/innovation/leapfrogs/

 

#sparbankensyd #stiftelsen #viärsparbankensyd