Hallå där Johannes Johansson

Vad jobbar du med och hur länge har du jobbat på banken?
- Jag har arbetat här sedan 2022 då jag tog min examen i företagsekonomi och redovisning. Jag jobbade först på vårt kundcenter och sedan som ekonom på ekonomiavdelningen.
 
Vad gillar du med ditt jobb?
- På vårt kundcenter fick jag hantera alla sorters kundärenden, vilket skapade en stor förståelse för bank och våra kunder. Nu jobbar jag med allt ifrån traditionell bokföring och redovisningsarbete till mer bankspecifika arbetsuppgifter och det är helt i linje med min utbildning, och är precis det som jag vill jobba med.
- Att jag så snabbt kunde gå vidare inom banken visar på en organisation som satsar på medarbetare internt och som gav mig både stöd och nya utvecklingsmöjligheter för att kunna växa.
 
Vad ser du som din och bankens nästa stora utmaning?
- Vi är en personlig och närvarande bank som bryr oss om våra kunder på ett genuint sätt och det är nog ganska ovanligt idag, om man ser till bankbranschen i stort. Jag hoppas att vi kan behålla en bra balans mellan det personliga och det digitala såväl internt som mot våra kunder.
 
#sparbankensyd #viärsparbankensyd #karriärföretag2024