Vi värnar om våra medarbetare och kunder. För att sakta ned spridningen av Coronaviruset, ber vi dig som kan att använda vår internet- eller mobilbank istället för att besöka våra kontor. För mer information om Corona läs här

En strålande idé

Visste du att en timmes solljus på jorden motsvarar hela planetens energibehov under ett år?

Solcellslån

Låt oss presentera en strålande idé!

Allt fler inser fördelarna med att använda fossilfri energi och att installera solceller växer i popularitet. Det är inte svårt att förstå varför då priset på solceller har sjunkit medan tekniken har förbättrats. Solen är en enorm källa till energi. Visste du till exempel att en timmes solljus på jorden motsvarar hela planetens energibehov under ett år? Vårt solcellslån gör det enklare för dig att komma ett steg närmare att bli din egen solelsproducent.

Smart investering - pengar på taket

Vårt solcellslån är ett solklart alternativ till fossila bränslen och gör gott för både plånboken och planeten. Din plånbok blir glad då kostnaderna för din el sjunker och vi kan erbjuda en bra ränta för vårt solcellslån (som i grunden är vårt populära miljölån). Samtidigt gynnar det vår planet då solceller är ett betydligt mer hållbart alternativ än fossila bränslen. Förutom att solceller gör gott för både plånbok och planet så är det också en investering i ditt hus som kan öka värdet och ge mer tillbaka vid en försäljning.

Varför ska du satsa på solel just nu?
 • Priset på solceller har sjunkit med 84% på 10 år.
 • Tekniken är väl beprövad och levererar el i ca 40 år.
 • Lagar, regler och stöd finns för enskilda hushåll.
 • Energi- och klimatöverenskommelser, såväl globala som nationella, kräver att vi blir bättre på att använda ickefossila bränslen.
 • Sverige har fantastiska förutsättningar med 1800 soltimmar/år.
Komma igång
 • Ta fram din elräkning och titta på vilken elförbrukning du har för varje år. Googla gärna och se om den elförbrukningen är hög eller låg jämfört med andra fastigheter av den typ som du bor i.
 • Fundera därefter på om du t ex kan tilläggsisolera, sätta in luftvärmepump eller fönsterisolera så att du börjar med att få ner din förbrukning i kilowatttimmar.
 • När du har gjort det kan du läsa mer om solceller här på sidan så att du har allt du behöver när du väl bestämmer dig för att bli din egen solelsproducent.
Bra länkar
 • Solelportalen - en vägledning om solceller. Läs mer hos Energimyndigheten www.solelportalen.se
   
 • För att göra en kalkyl och välja solcellsinstallatör kan du kika på Solcellskollen. https://www.solcellskollen.se/
   
 • Hos Hemsol kan du rita upp ditt tak och räkna fram värdet av solenergin som träffar det. Du får en mängd verktyg och kalkyler till din hjälp. https://hemsol.se
   
 • Täta Tak Energi installerat solceller och solpaneler i södra Sverige. https://ttenergi.se/
Frågor och svar

Här finner du några korta svar till de vanligaste frågorna kring solceller. Mer och utförligare information hittar du i våra utbildningsfilmer.

Vad är skillnaden mellan solceller och solfångare?
Solenergi är ett samlingsbegrepp för all energi som  kommer från solen. Här i Sverige har vi använt mycket solvärme med hjälp av solfångare för att värma upp vatten som blir varmvatten och värme till ditt hus. Med solceller tillverkar vi elektricitet med hjälp av solcellspaneler.

Hur länge håller solceller?
Solceller håller minst 30-40 år. Man har vanligen en garanti på en solcell, en så kallad effektgaranti, att de ska ge minst 80% av ursprungseffekten. Denna garanti brukar normalt vara 25-30 år. Oftast är det inget underhåll alls på solceller men det är så klart viktigt att ha en bra underkonstruktion innan de sätts upp.

Vilka stöd och intäkter kan jag få?
Det finns flera olika stöd och intäkter för solceller. Det finns investeringsstöd, skattereduktion, elcertifikat och rotavdrag. Du kan också sälja ditt överflöd av el till ett elhandelsföretag. Just nu meddelar Energimyndigheten att det är kö till investeringsstödet och att ansökta medel överstiger det budgeterade stödet för år 2019 och skickar du in en ansökan för stödet idag blir du alltså placerad i kö. Du kan läsa mer om stöd och intäkter hos Energimyndigheten http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/vilka-stod-och-intakter-kan-jag-fa/sa-har-ansoker-du-om-investeringsstod/

Hur är det med bygglov och solceller?
Du behöver inte söka bygglov för solceller men det finns undantag för kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Du får kolla med din kommun vad som gäller för ditt hus.

Hur fungerar en solcellsanläggning?
Solceller är tillverkade av kisel som finns i sand. Solcellen sitter placerad på ditt tak och från den går det två ledningar in i huset till växelriktaren som gör om spänningen till vanlig växelström. Växelströmmen går sedan vidare till din elcentral och vidare ut till elmätaren. Den elen du inte använder för stunden skickas sedan ut på nätet.  

Kan inte politikerna helt plötsligt ändra sig när det gäller stöd?
Visst kan politiker ändra sig men den grundläggande trenden är att solceller, oberoende subventioner, sjunker i pris och är konkurrenskraftigt i många länder redan idag. Tack vare energiuppgörelsen över blocken mellan partierna är det rätt stabilt politiskt läge när det gäller solceller i Sverige.

Vad är skillnaden mellan nätbolag och elhandelsbolag?
Beroende på var du bor så tillhör du det nätbolag som har infrastrukturen av nedgrävda elledningar i marken. Du kan alltså inte själv välja nätbolag. Medan när du köper el från elhandlaren kan du välja vilket handelsbolag du vill köpa din el ifrån.

Vad kostar en solcellsanläggning?
En villaanläggning kan ligga på mellan 15-20.000 kr/kilowatt inkl moms men före investeringsbidraget. En villaanläggning kan ha mellan 3-10 kilowatt.  Större anläggningar blir oftast billigare per kilowatt.

Hur går jag tillväga när jag ska producera egen solel?
Se till att du har en bra leverantör som du kan få hjälp av att för att göra en föranmälan till din nätägare som sedan kostnadsfritt gör en besiktning och byter ut elmätaren. Nätägaren hjälper också till med skattereduktionen.

Har mitt hus rätt förutsättningar?
Väderstreck, takvinklar, tegeltak, betongpannetak är några saker du behöver ta hänsyn till.

Vad är skillnaden mellan olika solceller?
Det finns tre olika slags paneler - monokristallina paneler, polykristallina paneler och tunnfilm. De är alla olika effektiva. Ny teknik är på gång med t ex takpannor och plåttak med inbyggda solceller i.

Vad ska man tänka på för att få en estetisk installation?
Som fastighetsägare är man ansvarig för att huset och den miljö som huset står i ger ett gott intryck och bidrar till en god helhetsverkan. Det är bra att tänka på vid placering samt utseendet på huset.

Vad gör jag med överskottselen på sommaren?
Nätbolagen är skyldiga att ta emot överskottselen och ersätter kunderna för det. Handelsbolagen köper gärna elen du producerar och ersätter kunderna med spotpris.

Kan jag lagra elen i batterier hemma?
Det går bra att använda batterier hemma men de är ganska kostsamma, dock har du ett statligt bidrag du kan få på det. Det är bättre att sälja elen du inte behöver för att sedan köpa tillbaka den vid behov. Jaktstugor, båtar etc kan vara ”off grid” och stå utanför nätet och inte vara uppkopplade. Du får dock inga bidrag från staten när du inte är uppkopplad på nätet.

Vad kostar det att köra en elbil?
Tänk att ha en elbil som du tankar med din solel! Det räcker med sju stycken solpaneler för att försörja ett väggutag med tillräckligt med ström för att ladda din bil. När man laddar med ett vanligt vägguttag hemma så brukar man räkna med 1,50-2 kr/milen att jämföra med dagens bensin- och dieselpriser.

Vad ska jag tänka på vid val av installatör/leverantör?
Välj gärna en installatör i din geografiska närhet. Det finns en frivillig certifiering av installatörer av förnybar energi som ger en indikation på erfarenhet och kunskap. Svensk solenergi är branschorganisationen som har lista med medlemsföretag och installatörer.

Titta sedan på fyra olika saker:

 • Att företaget har F-skattesedel.
 • Elektrikern eller företaget ska vara listade för att göra solcellsinstallationer.
 • Välj certifierade installatörer.
 • Kolla upp referenser.

Vilka rättigheter och skyldigheter har jag vid installation?
Du som kund är ansvarig för om det sker en olycka om den som installerar inte är certifierad.