Vi värnar om våra medarbetare och kunder. För att sakta ned spridningen av Coronaviruset, ber vi dig som kan att använda vår internet- eller mobilbank istället för att besöka våra kontor. För mer information om Corona läs här

Betala av på ditt lån

Har du koll på ränta och amortering? När du betalar av på ditt bolån betalar du både ränta och amortering. Amortering är avbetalningen på ditt lån.

Amortering

När du betalar av på ditt bolån betalar du både ränta och amortering. Amortering är det du betalar av på ditt lån vid varje betalningstillfälle. En högre amortering gör att räntekostnaderna också minskar eftersom de baseras på hur stort lån du har. Så genom att amortera mer på lånet kan du få ner dina räntekostnader och därmed din totala månadskostnad på ditt bolån.

Våra amorteringskrav

Ett bolån som är taget efter den 1 juni 2016 och överstiger 50 % av bostadens värde omfattas av amorteringskravet. Det innebär att:

  • Bolån mellan 50-70 % av bostadens värde ska årligen amorteras med ett belopp som motsvarar 1 % av det totala lånebeloppet.
  • Är belåningen över 70 % av bostadens värde ska årligen amorteras sommed ett belopp som motsvarar 2 % av det totala lånebeloppet.

Om ditt bolån motsvarar eller understiger 50 % av bostadens värde är det valfritt att amortera.

Om du tar bolån för att finansiera en nyproducerad bostad och du är den första som bor där kan du få amorteringsfrihet under de första fem åren. Då ska ditt bolån motsvara 70 % eller lägre av bostadens pris.

Skärpta amorteringskrav 1 mars

Regeringen har godkänt förslaget om ett utökat amorteringskrav vilket påverkar de som har stora bolån i förhållande till sin inkomst. Från och med 1 mars 2018 kommer bankerna därför att ta hänsyn till det skärpta amorteringskravet. Alla som tar ett nytt bolån eller höjer sitt befintliga efter 1 mars 2018 och lånar mer än 4,5 gånger sin totala årsinkomst före skatt omfattas av det skärpta amorteringskravet.

Om du omfattas – hur mycket ska du amortera?
Om du lånar mer än 4,5 gånger din årsinkomst före skatt och tar ett nytt bolån, eller höjer ditt befintliga, efter 1 mars 2018 ska du årligen amortera minst:

  • 1 procent av det totala lånebeloppet om du har ett bolån på 50 procent eller mindre av bostadens värde.
  • 2 procent av det totala lånebeloppet om du har ett bolån på 50-70 procent av bostadens värde.
  • 3 procent av det totala lånebeloppet om du har ett bolån på 70 procent eller högre av bostadens värde.
Omfattas jag av det skärpta amorteringskravet om jag tillträder min bostad efter den 1 mars 2018?

Om du omfattas av det skärpta amorteringskravet eller inte beror på när ditt köpekontrakt är undertecknat. För bostadsköp där köpekontrakt undertecknades efter den 1 mars 2018 gäller det skärpta amorteringskravet. Om du har undertecknat ditt köpekontrakt före den 1 mars 2018 gäller tidigare amorteringsregler, dvs att du ska amortera 2 procent årligen om skulden överstiger 70 procents belåningsgrad eller 1 procent årligen om skulden överstiger 50 procents belåningsgrad*.

Vad gäller om jag vill flytta mitt bolån till Sparbanken Syd?

Om du vill flytta ett befintligt bolån till oss gäller samma amorteringskrav som du har i dagsläget. Din nuvarande bank hjälper dig att ta fram det amorteringsunderlag som vi behöver för att kunna erbjuda samma villkor. Här kan du ansöka om att flytta ditt bolån till oss.
 

*Bolåneskulden i förhållande till bostadens marknadsvärde. Om bostaden är värd 3 000 000 och du har lån på 2 400 000 är din belåningsgrad 80 % (2 400 000/3 000 000).