Kortreklamation

Har du upptäckt ett kortköp som du själv inte har gjort? Har du fått betala två gånger för ett och samma köp? Har du beställt varor som inte levererats? Fick du inte ut det begärda beloppet från automaten? Har du hamnat i någon av dessa situationer har du möjlighet att göra en kortreklamation.

Kontakta alltid säljföretaget i första hand för att försöka reda ut problemet. Spara dina underlag på kontakterna med säljföretaget, exempelvis datum och tid för telefonsamtal samt vem du pratat med, kvitton eller e-post och brev.

Lyckas du inte få tillbaka dina pengar efter kontakten med säljföretaget vänder du dig till banken för att genomföra en kortreklamation.

Om du behöver spärra kortet

Gäller reklamationen obehöriga köp eller uttag behöver du spärra kortet omgående och göra en polisanmälan.

Du spärrar dina kort via Spärrservice dygnet runt på 0411-82 20 30 eller +46 411 82 20 30 från utlandet. Collect Call accepteras.

Telefonnumret gäller för så väl dina bankkort som ditt Betal- och kreditkort.

Skriv ut kortreklamaitonen, fyll i och skicka in till ditt bankkontor, alternativt lämna in till ditt närmaste bankkontor.

Reklamationsblankett