Sjukförsäkring

Om vardagen plötsligt skulle förändras, om du skulle bli långvarigt sjuk och inte kan jobba som du brukar, är en sjukförsäkring ett tryggt skydd att ha. Med en sjukförsäkring är du skyddad mot inkomstbortfall med upp till 90 % av din lön, en trygghet som kan underlätta en smula i den nya situationen för både dig och din familj.

Vad innebär försäkringen och vad ersätter den?

Sjukförsäkringen täcker inkomstbortfall vid sjukdom. Har du en anställning med kollektivavtal ingår oftast en sjukförsäkring, men det kan ibland vara en god idé att komplettera den med en privat sjukförsäkring.

Fakta om sjukförsäkring:*
  • Kan ge ersättning med upp till 90 % av lönen om du är borta länge från jobbet.
  • Ersättningen anpassas efter hur mycket din arbetsförmåga är nedsatt.
  • Ersättning i upp till 5 år under en period på sju år.

*uppgifter från Skandia.

Vad krävs för att teckna försäkringen?

För att teckna en sjukförsäkring krävs:

  • att du fyllt 16 år. Försäkringen upphör i slutet av den månad du fyller 65 år.
  • att du är folkbokförd och bosatt i Sverige.
  • att du uppfyller försäkringsbolagets hälsokrav, detta fastställs genom att du ombeds fylla i en hälsodeklaration.
Vilka olika val kan jag göra?

Du väljer själv försäkringsbelopp för bestående skada, det som kallas medicinsk invaliditet och för förlorad arbetsförmåga, så kallat ekonomisk invaliditet,​ från 500 000 kr till 2 miljoner kronor.

Pris

För försäkringsoffert var vänlig och kontakta någon av våra licensierade rådgivare. Du kan boka genom vårt Kundcenter på tel 0411-82 20 00 eller info@remove-this.sparbankensyd.remove-this.se

Vårt unika samarbete

Vi på Sparbanken Syd erbjuder en unik bredd av valmöjligheter. Genom vårt nära samarbete med en rad av Sveriges främsta försäkringsbolag: Futur Pension, Folksam, Länsförsäkringar, Movestic, SEB Trygg Liv, Skandia, SPP och Swedbank Försäkring – är vårt mål alltid att hitta en så exakt försäkringslösning som möjligt för att möta dina krav, behov och önskemål.

 

Sparbanken Syds Försäkringsförmedlingsverksamhet bedrivs inte utifrån opartisk rådgivning eller personlig analys utan baseras i första hand på de försäkringar som kan erbjudas genom samverkan med samarbetande försäkringsbolag. För förmedlade försäkringar erhåller banken en ersättning från försäkringsbolaget. Läs mer om detta här.