Sjuk- och sjukvårdsförsäkringar

Sjukförsäkring

Om vardagen plötsligt skulle förändras, om du skulle bli långvarigt sjuk och inte kan jobba som du brukar, är en sjukförsäkring ett tryggt skydd att ha. Med en sjukförsäkring är du skyddad mot inkomstbortfall med upp till 90 % av din lön, en trygghet som kan underlätta en smula i den nya situationen för både dig och din familj.

Vad innebär försäkringen och vad ersätter den?

Sjukförsäkringen täcker inkomstbortfall vid sjukdom. Har du en anställning med kollektivavtal ingår oftast en sjukförsäkring, men det kan ibland vara en god idé att komplettera den med en privat sjukförsäkring.

Fakta om sjukförsäkring:*
 • Kan ge ersättning med upp till 90 % av lönen om du är borta länge från jobbet.
 • Ersättningen anpassas efter hur mycket din arbetsförmåga är nedsatt.
 • Ersättning i upp till 5 år under en period på sju år.

*uppgifter från Skandia.

Vad krävs för att teckna försäkringen?

För att teckna en sjukförsäkring krävs:

 • att du fyllt 16 år. Försäkringen upphör i slutet av den månad du fyller 65 år.
 • att du är folkbokförd och bosatt i Sverige.
 • att du uppfyller försäkringsbolagets hälsokrav, detta fastställs genom att du ombeds fylla i en hälsodeklaration.
Vilka olika val kan jag göra?

Du väljer själv försäkringsbelopp för bestående skada, det som kallas medicinsk invaliditet och för förlorad arbetsförmåga, så kallat ekonomisk invaliditet,​ från 500 000 kr till 2 miljoner kronor.

Pris

För försäkringsoffert var vänlig och kontakta någon av våra licensierade rådgivare. Du kan boka genom vår Telefonbank på tel 0411-82 20 00 eller info@remove-this.sparbankensyd.remove-this.se

Sjukvårdsförsäkring

Med en trygg sjukvårdsförsäkring i ryggen får du tillgång till snabb, professionell vård om du skulle drabbas av sjukdom eller skada. Du får rätt vård i rätt tid och undviker långa vårdköer. Försäkringen kan formas utifrån dina specifika önskemål och behov – vi hjälper dig att hitta den lösning som är rätt för just dig.

Vad innebär försäkringen och vad ersätter den?

Sjukvårdsförsäkringen sträcker sig från en grundvariant till mer omfattande lösningar som täcker hela spektrat av behandlingar och undersökningar.

Sjukvårdsförsäkringen* ersätter kostnader för:

 • privat vård, operation och sjukhusvård
 • behandling hos psykolog och psykoterapeut
 • behandling hos sjukgymnast/fysioterapeut, naprapat och kiropraktor
 • behandling hos logoped och dietist
 • resor som uppgår till minst 30 mil per resa tur och retur, och logi
 • vård efter operation – medicinsk rehabilitering
 • hjälpmedel för tillfälligt bruk
 • hemservice efter operation
 • second opinion – förnyad medicinsk bedömning
 • arbetslivsinriktad rehabilitering, upp till tre prisbasbelopp
 • behandling av beroende och missbruk, med halva kostnaden

Uppgifter från Länsförsäkringar, en av våra samarbetspartners.

Vad krävs för att teckna försäkringen?
 • att du fyllt 16 år. Försäkringen gäller upp till 63 års ålder.
 • att du är folkbokförd och bosatt i Sverige.
 • att du uppfyller försäkringsbolagets hälsokrav, detta fastställs genom att du ombeds fylla i en hälsodeklaration.
Vilka olika val kan jag göra?

Du kan välja att teckna sjukvårdsförsäkringen med eller utan remisskrav. Med remisskrav behöver du i första hand ett utlåtande från en allmänläkare som sedan remitterar dig till fortsatt vård. Har du däremot en sjukvårdsförsäkring utan remisskrav vänder du dig direkt till ditt försäkringsbolag vars sjukvårdsförmedling bokar in dig hos någon av alla de privata vårdgivare och specialister som de samarbetar med. Du får rätt hjälp direkt, utan remiss.

En del arbetsplatser erbjuder sina anställda möjligheten att teckna en sjukvårdsförsäkring i grupp. Den du tecknar privat ger dig dock fler valmöjligheter och går att styra enligt dina specifika behov.

Det finns även en rad olika tillägg du kan göra för att skräddarsy sjukvårdsförsäkringen efter dina behov och önskemål.

Pris

För försäkringsoffert var vänlig och kontakta någon av våra licensierade rådgivare. Du kan boka genom vår Telefonbank på tel 0411-82 20 00 eller info@remove-this.sparbankensyd.remove-this.se

Vårt unika samarbete

Vi på Sparbanken Syd hjälper dig givetvis att hitta den form som passar dig, din livssituation och dina behov bäst. Med vårt unika samarbete med en rad av Sveriges främsta försäkringsbolag erbjuder vi en unik bredd av valmöjligheter med målet att hitta en så exakt försäkringslösning som möjligt för att möta dina krav, behov och önskemål. Försäkringsbolagen vi samarbetar med är: Danica, Folksam, Länsförsäkringar, Movestic, SEB Trygg Liv, Skandia, SPP, Storebrand och Swedbank Försäkring.

 

Sparbanken Syds Försäkringsförmedlingsverksamhet bedrivs inte utifrån opartisk rådgivning eller personlig analys utan baseras i första hand på de försäkringar som kan erbjudas genom samverkan med samarbetande försäkringsbolag. För förmedlade försäkringar erhåller banken en ersättning från försäkringsbolaget. Läs mer om detta här