Pensionsförsäkring

Bättre förutsättningar för ditt framtida pensionärsliv

Vi på Sparbanken Syd erbjuder rådgivning, förvaltning och trygga lösningar för ditt pensionssparande.

Pensionsförsäkringar

Att tänka på din pension kan kännas avlägset när du är mitt uppe i livet. Men att ligga steget före, lägga en stabil grund och få koll på hur din framtid kan se ut ger en trygghet och ett lugn som kan vara skönt att ha med sig på livets resa. Att börja spara till pensionen redan idag ger bättre förutsättningar för din framtida tillvaro som pensionär. Vi på Sparbanken Syd erbjuder rådgivning, förvaltning och trygga lösningar för ditt pensionssparande. Välkommen in till oss och prata pension!

Vad innebär försäkringen?

Pensionen består för de allra flesta av en allmän- och en tjänstepension som tillsammans ger dig mellan 50-65 % av den lön du haft medan du arbetat. För att kunna förverkliga dina pensionärsdrömmar och leva ett bekvämt liv på ålderns höst kan det vara bra att komplettera med ett privat pensionssparande. Att teckna en privat pensionsförsäkring är ett sätt att spara till din pension som i stora drag innebär en utbetalning, under max 5 års tid, när du uppnått pensionsålder – tidigast vid 55 års ålder. Utbetalningen gäller också vid sjukpension, om du har helt eller delvis nedsatt arbetsförmåga eller om du skulle avlida. I det fallet kan förmånstagare endast bestå av nära familjemedlemmar, make, maka, sambo eller gemensamma barn. Nytt för 2016 är att pensionsförsäkringen också kan tas ut i förtid innan dagen för din pension.

Vad krävs för att teckna försäkringen?

För att teckna en pensionsförsäkring krävs:

  • att du fyllt 16 år. att du är folkbokförd och bosatt i Sverige.
  • att du uppfyller försäkringsbolagets hälsokrav, detta fastställs genom att du ombeds fylla i en hälsodeklaration.
Vilka olika val kan jag göra?

Du kan välja mellan traditionell pensionsförsäkring och fondpensionsförsäkring. Med traditionell förvaltning är du garanterad en viss nivå på framtida utbetalningar, medan du med en fondpensionförsäkring inte har samma garantier då utbetalningarnas storlek beror på det aktuella fondvärdet på själva utbetalningsdagen.

Från och med den 1 januari 2016 slopades avdragsrätten för privat pensionssparande, vilket innebär att det kan finnas fördelar att också titta på andra alternativ som sparande i kapitalförsäkring eller investeringar i fonder eller aktier.

Pris

Tillsammans med dig går vi igenom hur mycket du bör spara för att få den utbetalning du önskar när du är pensionär. Du bestämmer själv vilket belopp och om du vill betala in via autogiro eller inbetalningskort. Det vanligaste är att göra inbetalningen månadsvis.

Pensionssammanställning och flytt av pension

Vi hjälper dig med en tydlig sammanställning där du enkelt ser hur dina val idag kan påverka din framtida vardag. Vi kan också hjälpa till med flytten av ditt pensionssparande så att du har allt samlat på ett och samma ställe. Det gör ditt sparande mer överskådligt och dessutom mindre uppgifter, kuvert och inloggningsuppgifter att hålla reda på.

Läs  mer om pension

Vårt unika samarbete

Vi på Sparbanken Syd hjälper dig givetvis att hitta den lösning som passar dig, din livssituation och dina behov bäst. Med vårt unika samarbete med en rad av Sveriges främsta försäkringsbolag erbjuder vi en unik bredd av valmöjligheter med målet att hitta en så exakt försäkringslösning som möjligt för att möta dina krav, behov och önskemål. Försäkringsbolagen vi samarbetar med är: BNP Paribas Cardif, Danica, Folksam, Länsförsäkringar, Movestic, SEB Trygg Liv, Skandia, SPP, Storebrand och Swedbank Försäkring.